Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 2 tuần tới
18:00 23/10
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 21.6°C
沉淀: 1%
湿度: 61%
风向: 东北
风速: 6km/h
19:00 23/10
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 19.9°C
沉淀: 1%
湿度: 69%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
20:00 23/10
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 19.2°C
沉淀: 2%
湿度: 72%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
21:00 23/10
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 18.3°C
沉淀: 2%
湿度: 76%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
22:00 23/10
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀: 2%
湿度: 80%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
23:00 23/10
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 17.3°C
沉淀: 2%
湿度: 81%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
00:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 16.9°C
沉淀: 3%
湿度: 83%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
01:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 16°C
感觉像: 16.4°C
沉淀: 6%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
02:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 16°C
感觉像: 15.9°C
沉淀: 6%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
03:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 16°C
感觉像: 15.7°C
沉淀: 6%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
04:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 15°C
感觉像: 15°C
沉淀: 6%
湿度: 88%
风向: 东北
风速: 4km/h
05:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 15°C
感觉像: 14.9°C
沉淀: 6%
湿度: 88%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
06:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 15°C
感觉像: 14.8°C
沉淀: 6%
湿度: 89%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
07:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 16°C
感觉像: 15.7°C
沉淀: 6%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
08:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 18°C
感觉像: 18.4°C
沉淀: 4%
湿度: 75%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
09:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 21.3°C
沉淀: 1%
湿度: 64%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
10:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 23.5°C
沉淀:
湿度: 54%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
11:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 25°C
沉淀:
湿度: 48%
风向: 东北
风速: 7km/h
12:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 26.7°C
沉淀:
湿度: 44%
风向: 东北
风速: 7km/h
13:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 26.9°C
沉淀:
湿度: 43%
风向: 东北
风速: 7km/h
14:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 27.2°C
沉淀:
湿度: 43%
风向: 东北
风速: 6km/h
15:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 27.2°C
沉淀:
湿度: 44%
风向: 东北
风速: 6km/h
16:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 26.8°C
沉淀:
湿度: 50%
风向: 东北
风速: 6km/h
17:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 24.4°C
沉淀: 1%
湿度: 58%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
18:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 22°C
沉淀: 3%
湿度: 67%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
19:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 20.4°C
沉淀: 4%
湿度: 76%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
20:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 19.4°C
沉淀: 5%
湿度: 80%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
21:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 18.5°C
沉淀: 5%
湿度: 83%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
22:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 17.9°C
沉淀: 6%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
23:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 17.4°C
沉淀: 6%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
00:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 17.1°C
沉淀: 6%
湿度: 87%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
01:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 16.6°C
沉淀: 7%
湿度: 88%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
02:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 16°C
感觉像: 16.3°C
沉淀: 7%
湿度: 89%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
03:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 16°C
感觉像: 15.9°C
沉淀: 7%
湿度: 90%
风向: 东北
风速: 5km/h
04:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 15°C
感觉像: 15.4°C
沉淀: 7%
湿度: 91%
风向: 东北
风速: 5km/h
05:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 15°C
感觉像: 15.3°C
沉淀: 7%
湿度: 90%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
06:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 15°C
感觉像: 15.2°C
沉淀: 7%
湿度: 91%
风向: 东北
风速: 5km/h
07:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 16°C
感觉像: 16.2°C
沉淀: 6%
湿度: 87%
风向: 东北
风速: 5km/h
08:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 18.6°C
沉淀: 5%
湿度: 79%
风向: 东北
风速: 5km/h
09:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 2%
湿度: 67%
风向: 东北
风速: 6km/h
10:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 24.1°C
沉淀:
湿度: 58%
风向: 东北
风速: 6km/h
11:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 27°C
沉淀:
湿度: 51%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
12:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 28°C
沉淀:
湿度: 47%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
13:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 28.7°C
沉淀:
湿度: 46%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
14:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 29.2°C
沉淀:
湿度: 47%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
15:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 29.2°C
沉淀:
湿度: 49%
风向:
风速: 5km/h
16:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 28.7°C
沉淀: 1%
湿度: 54%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
17:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 27.7°C
沉淀: 2%
湿度: 62%
风向: 东北
风速: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
25°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
22°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
22°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call