Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Yên Bái trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Yên Bái hiện tại, Dự báo thời tiết Yên Bái trong 2 tuần tới
05:00 20/10
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.2°C
沉淀: 51%
湿度: 86%
风向: 西北
风速: 4km/h
06:00 20/10
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.4°C
沉淀: 41%
湿度: 86%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
07:00 20/10
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 20.7°C
沉淀: 45%
湿度: 83%
风向: 西北
风速: 5km/h
08:00 20/10
描述: 小雨
温度: 21°C
感觉像: 21°C
沉淀: 69%
湿度: 82%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
09:00 20/10
描述: 小雨
温度: 22°C
感觉像: 21.5°C
沉淀: 73%
湿度: 79%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
10:00 20/10
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 21.8°C
沉淀: 63%
湿度: 78%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
11:00 20/10
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 52%
湿度: 76%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
12:00 20/10
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.4°C
沉淀: 40%
湿度: 73%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
13:00 20/10
描述: 多云
温度: 22°C
感觉像: 22.7°C
沉淀: 24%
湿度: 72%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
14:00 20/10
描述: 多云
温度: 22°C
感觉像: 22.5°C
沉淀: 19%
湿度: 73%
风向: 西北
风速: 7km/h
15:00 20/10
描述: 多云
温度: 22°C
感觉像: 22.4°C
沉淀: 20%
湿度: 73%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
16:00 20/10
描述: 多云
温度: 22°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 17%
湿度: 74%
风向: 西北
风速: 6km/h
17:00 20/10
描述: 多云
温度: 22°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 18%
湿度: 77%
风向: 西北
风速: 6km/h
18:00 20/10
描述: 多云
温度: 22°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 19%
湿度: 76%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
19:00 20/10
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 15%
湿度: 77%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
20:00 20/10
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 21.5°C
沉淀: 15%
湿度: 78%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
21:00 20/10
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 21.5°C
沉淀: 18%
湿度: 79%
风向: 西北
风速: 7km/h
22:00 20/10
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 21.5°C
沉淀: 22%
湿度: 79%
风向: 西北
风速: 6km/h
23:00 20/10
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 21.5°C
沉淀: 22%
湿度: 80%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
00:00 21/10
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 21.5°C
沉淀: 19%
湿度: 80%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
01:00 21/10
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 16%
湿度: 81%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
02:00 21/10
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 20%
湿度: 80%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
03:00 21/10
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 21°C
沉淀: 21%
湿度: 81%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
04:00 21/10
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20.8°C
沉淀: 15%
湿度: 81%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
05:00 21/10
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20.6°C
沉淀: 15%
湿度: 83%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
06:00 21/10
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20.5°C
沉淀: 15%
湿度: 84%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
07:00 21/10
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 21°C
沉淀: 11%
湿度: 82%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
08:00 21/10
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 9%
湿度: 78%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
09:00 21/10
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22.2°C
沉淀: 8%
湿度: 74%
风向: 西北偏北
风速: 9km/h
10:00 21/10
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 23.2°C
沉淀: 6%
湿度: 70%
风向: 西北偏北
风速: 10km/h
11:00 21/10
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 23.8°C
沉淀: 4%
湿度: 65%
风向: 西北偏北
风速: 11km/h
12:00 21/10
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 24.3°C
沉淀: 3%
湿度: 59%
风向: 西北偏北
风速: 12km/h
13:00 21/10
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 24.7°C
沉淀:
湿度: 56%
风向: 西北偏北
风速: 12km/h
14:00 21/10
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 26.4°C
沉淀:
湿度: 54%
风向: 西北偏北
风速: 11km/h
15:00 21/10
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 26.4°C
沉淀:
湿度: 55%
风向: 西北偏北
风速: 10km/h
16:00 21/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 25°C
感觉像: 25°C
沉淀: 1%
湿度: 57%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
17:00 21/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 24°C
感觉像: 24.2°C
沉淀: 2%
湿度: 63%
风向: 西北
风速: 7km/h
18:00 21/10
描述: 大部晴朗
温度: 23°C
感觉像: 22.7°C
沉淀: 3%
湿度: 66%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
19:00 21/10
描述: 大部晴朗
温度: 22°C
感觉像: 22°C
沉淀: 4%
湿度: 70%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
20:00 21/10
描述: 大部晴朗
温度: 21°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 5%
湿度: 74%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
21:00 21/10
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 5%
湿度: 77%
风向: 西北
风速: 6km/h
22:00 21/10
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 20.8°C
沉淀: 6%
湿度: 79%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
23:00 21/10
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 20.7°C
沉淀: 6%
湿度: 79%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
00:00 22/10
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 20.5°C
沉淀: 6%
湿度: 79%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
01:00 22/10
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 20.2°C
沉淀: 6%
湿度: 80%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
02:00 22/10
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 20.1°C
沉淀: 6%
湿度: 79%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
03:00 22/10
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 20.2°C
沉淀: 6%
湿度: 78%
风向: 西北
风速: 6km/h
04:00 22/10
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 19.7°C
沉淀: 6%
湿度: 79%
风向: 西北
风速: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
20°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
20°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
20°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call