Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Giang trong 2 tuần tới
14:00 18/04
描述: 短时阵雨
温度: 23°C
感觉像: 23.2°C
沉淀: 31%
湿度: 90%
风向: 东南
风速: 5km/h
15:00 18/04
描述: 多云
温度: 23°C
感觉像: 23.1°C
沉淀: 14%
湿度: 91%
风向: 东南
风速: 5km/h
16:00 18/04
描述: 多云
温度: 23°C
感觉像: 23.1°C
沉淀: 12%
湿度: 93%
风向: 东南
风速: 6km/h
17:00 18/04
描述: 多云
温度: 23°C
感觉像: 23.1°C
沉淀: 12%
湿度: 92%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
18:00 18/04
描述: 多云
温度: 23°C
感觉像: 23.1°C
沉淀: 12%
湿度: 92%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
19:00 18/04
描述: 多云
温度: 23°C
感觉像: 22.7°C
沉淀: 12%
湿度: 95%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
20:00 18/04
描述: 多云
温度: 23°C
感觉像: 22.6°C
沉淀: 19%
湿度: 96%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
21:00 18/04
描述: 阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.3°C
沉淀: 40%
湿度: 97%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
22:00 18/04
描述: 阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.3°C
沉淀: 41%
湿度: 97%
风向:
风速: 4km/h
23:00 18/04
描述: 阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.3°C
沉淀: 52%
湿度: 98%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
00:00 19/04
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 59%
湿度: 98%
风向: 东南
风速: 4km/h
01:00 19/04
描述: 小雨
温度: 22°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 63%
湿度: 98%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
02:00 19/04
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 24°C
沉淀: 56%
湿度: 98%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
03:00 19/04
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.9°C
沉淀: 58%
湿度: 97%
风向: 东北偏东
风速: 3km/h
04:00 19/04
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 24°C
沉淀: 54%
湿度: 98%
风向: 东北
风速: 4km/h
05:00 19/04
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.9°C
沉淀: 44%
湿度: 99%
风向: 东北
风速: 3km/h
06:00 19/04
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.9°C
沉淀: 42%
湿度: 99%
风向:
风速: 3km/h
07:00 19/04
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 48%
湿度: 98%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
08:00 19/04
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.5°C
沉淀: 46%
湿度: 99%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
09:00 19/04
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 26°C
沉淀: 46%
湿度: 97%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
10:00 19/04
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.7°C
沉淀: 40%
湿度: 95%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
11:00 19/04
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.8°C
沉淀: 38%
湿度: 90%
风向: 东南
风速: 7km/h
12:00 19/04
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 36%
湿度: 86%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
13:00 19/04
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 24%
湿度: 81%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
14:00 19/04
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31°C
沉淀: 24%
湿度: 78%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
15:00 19/04
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31°C
沉淀: 24%
湿度: 78%
风向: 东南偏南
风速: 9km/h
16:00 19/04
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 20%
湿度: 79%
风向: 东南偏南
风速: 9km/h
17:00 19/04
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 30°C
沉淀: 20%
湿度: 81%
风向: 东南偏南
风速: 9km/h
18:00 19/04
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 19%
湿度: 86%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
19:00 19/04
描述: 局部雷雨
温度: 25°C
感觉像: 27.8°C
沉淀: 34%
湿度: 89%
风向:
风速: 7km/h
20:00 19/04
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.5°C
沉淀: 43%
湿度: 91%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
21:00 19/04
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.5°C
沉淀: 46%
湿度: 93%
风向: 东南
风速: 5km/h
22:00 19/04
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.7°C
沉淀: 59%
湿度: 93%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
23:00 19/04
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 27.6°C
沉淀: 63%
湿度: 95%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
00:00 20/04
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 27.3°C
沉淀: 70%
湿度: 95%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
01:00 20/04
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 27.1°C
沉淀: 74%
湿度: 95%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
02:00 20/04
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 26.9°C
沉淀: 73%
湿度: 96%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
03:00 20/04
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 26.6°C
沉淀: 69%
湿度: 97%
风向: 东南
风速: 4km/h
04:00 20/04
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 26.3°C
沉淀: 73%
湿度: 98%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
05:00 20/04
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 26.1°C
沉淀: 69%
湿度: 100%
风向: 东南
风速: 4km/h
06:00 20/04
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 26.3°C
沉淀: 67%
湿度: 98%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
07:00 20/04
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 26.7°C
沉淀: 68%
湿度: 99%
风向:
风速: 5km/h
08:00 20/04
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 27.3°C
沉淀: 68%
湿度: 98%
风向:
风速: 6km/h
09:00 20/04
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.2°C
沉淀: 67%
湿度: 95%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
10:00 20/04
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 56%
湿度: 90%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
11:00 20/04
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 49%
湿度: 88%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
12:00 20/04
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 42%
湿度: 84%
风向: 东南偏南
风速: 9km/h
13:00 20/04
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 24%
湿度: 79%
风向: 东南偏南
风速: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
25°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call