Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Giang trong 2 tuần tới
19:00 18/08
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 38.8°C
沉淀: 15%
湿度: 78%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
20:00 18/08
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 37.6°C
沉淀: 16%
湿度: 83%
风向: 东南
风速: 6km/h
21:00 18/08
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 36.6°C
沉淀: 16%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
22:00 18/08
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 16%
湿度: 90%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
23:00 18/08
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 16%
湿度: 90%
风向: 东北
风速: 4km/h
00:00 19/08
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 35°C
沉淀: 16%
湿度: 91%
风向:
风速: 4km/h
01:00 19/08
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 16%
湿度: 94%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
02:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 33.8°C
沉淀: 36%
湿度: 96%
风向:
风速: 4km/h
03:00 19/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 24%
湿度: 96%
风向:
风速: 4km/h
04:00 19/08
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 32%
湿度: 97%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
05:00 19/08
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 31%
湿度: 96%
风向:
风速: 4km/h
06:00 19/08
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 30%
湿度: 97%
风向:
风速: 4km/h
07:00 19/08
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 34°C
沉淀: 31%
湿度: 94%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
08:00 19/08
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 36.7°C
沉淀: 31%
湿度: 87%
风向: 东北
风速: 4km/h
09:00 19/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 39.4°C
沉淀: 24%
湿度: 80%
风向: 东南
风速: 4km/h
10:00 19/08
描述: 局部雷雨
温度: 32°C
感觉像: 41.6°C
沉淀: 33%
湿度: 74%
风向: 东南
风速: 5km/h
11:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 43°C
沉淀: 35%
湿度: 70%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
12:00 19/08
描述: 局部雷雨
温度: 34°C
感觉像: 44°C
沉淀: 31%
湿度: 68%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
13:00 19/08
描述: 局部多云
温度: 34°C
感觉像: 45.4°C
沉淀: 24%
湿度: 66%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
14:00 19/08
描述: 局部雷雨
温度: 34°C
感觉像: 45.6°C
沉淀: 30%
湿度: 65%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
15:00 19/08
描述: 局部雷雨
温度: 34°C
感觉像: 46°C
沉淀: 33%
湿度: 66%
风向: 东南
风速: 6km/h
16:00 19/08
描述: 局部雷雨
温度: 34°C
感觉像: 45.4°C
沉淀: 33%
湿度: 66%
风向: 东南
风速: 6km/h
17:00 19/08
描述: 局部雷雨
温度: 33°C
感觉像: 43.8°C
沉淀: 33%
湿度: 70%
风向: 东南
风速: 7km/h
18:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 41.5°C
沉淀: 46%
湿度: 77%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
19:00 19/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 39.4°C
沉淀: 71%
湿度: 83%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
20:00 19/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 38.1°C
沉淀: 80%
湿度: 87%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
21:00 19/08
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 37.2°C
沉淀: 79%
湿度: 89%
风向:
风速: 4km/h
22:00 19/08
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 92%
湿度: 93%
风向:
风速: 5km/h
23:00 19/08
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 83%
湿度: 95%
风向: 东北
风速: 5km/h
00:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 94%
湿度: 96%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
01:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 85%
湿度: 97%
风向: 东北
风速: 5km/h
02:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 80%
湿度: 98%
风向:
风速: 4km/h
03:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 66%
湿度: 97%
风向:
风速: 4km/h
04:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 73%
湿度: 97%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
05:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 62%
湿度: 97%
风向:
风速: 4km/h
06:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 57%
湿度: 96%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
07:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 64%
湿度: 94%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
08:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 56%
湿度: 90%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
09:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 39.2°C
沉淀: 47%
湿度: 84%
风向:
风速: 4km/h
10:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 41.2°C
沉淀: 44%
湿度: 78%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
11:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 43°C
沉淀: 46%
湿度: 73%
风向: 东南
风速: 6km/h
12:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 43.6°C
沉淀: 44%
湿度: 69%
风向: 东南
风速: 7km/h
13:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 34°C
感觉像: 44.7°C
沉淀: 57%
湿度: 67%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
14:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 34°C
感觉像: 45.1°C
沉淀: 61%
湿度: 67%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
15:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 34°C
感觉像: 44.9°C
沉淀: 66%
湿度: 69%
风向:
风速: 7km/h
16:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 33°C
感觉像: 44°C
沉淀: 83%
湿度: 71%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
17:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 32°C
感觉像: 41.4°C
沉淀: 90%
湿度: 78%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
18:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 91%
湿度: 86%
风向:
风速: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
30°C
Bắc Giang
31°C
Bắc Kạn
30°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
30°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
30°C
Ninh Bình
30°C
Phú Thọ
31°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
30°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
31°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call