Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Giang trong 2 tuần tới
16:00 25/01
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 22.9°C
沉淀: 4%
湿度: 70%
风向:
风速: 8km/h
17:00 25/01
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 22.5°C
沉淀: 5%
湿度: 73%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
18:00 25/01
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 21.2°C
沉淀: 8%
湿度: 78%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
19:00 25/01
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 20.2°C
沉淀: 12%
湿度: 82%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
20:00 25/01
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 19.9°C
沉淀: 14%
湿度: 84%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
21:00 25/01
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 19.7°C
沉淀: 23%
湿度: 86%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
22:00 25/01
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 19.5°C
沉淀: 42%
湿度: 87%
风向: 西北
风速: 4km/h
23:00 25/01
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.9°C
沉淀: 47%
湿度: 87%
风向: 西北
风速: 5km/h
00:00 26/01
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.8°C
沉淀: 47%
湿度: 90%
风向: 西北
风速: 5km/h
01:00 26/01
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.6°C
沉淀: 55%
湿度: 93%
风向: 西北
风速: 6km/h
02:00 26/01
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.6°C
沉淀: 58%
湿度: 93%
风向: 西北
风速: 5km/h
03:00 26/01
描述: 小雨
温度: 19°C
感觉像: 19.6°C
沉淀: 63%
湿度: 93%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
04:00 26/01
描述: 小雨
温度: 19°C
感觉像: 19.8°C
沉淀: 60%
湿度: 92%
风向: 西南偏西
风速: 4km/h
05:00 26/01
描述: 小雨
温度: 19°C
感觉像: 19.5°C
沉淀: 67%
湿度: 93%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
06:00 26/01
描述: 小雨
温度: 19°C
感觉像: 19.4°C
沉淀: 67%
湿度: 93%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
07:00 26/01
描述: 小雨
温度: 19°C
感觉像: 19.3°C
沉淀: 73%
湿度: 95%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
08:00 26/01
描述: 小雨
温度: 19°C
感觉像: 19.5°C
沉淀: 74%
湿度: 97%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
09:00 26/01
描述: 小雨
温度: 19°C
感觉像: 20°C
沉淀: 70%
湿度: 96%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
10:00 26/01
描述: 小雨
温度: 19°C
感觉像: 20.3°C
沉淀: 65%
湿度: 95%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
11:00 26/01
描述: 小雨
温度: 20°C
感觉像: 20.6°C
沉淀: 65%
湿度: 92%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
12:00 26/01
描述: 小雨
温度: 20°C
感觉像: 21°C
沉淀: 61%
湿度: 90%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
13:00 26/01
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.6°C
沉淀: 55%
湿度: 87%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
14:00 26/01
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 46%
湿度: 84%
风向:
风速: 9km/h
15:00 26/01
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 22°C
沉淀: 43%
湿度: 81%
风向:
风速: 8km/h
16:00 26/01
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 45%
湿度: 81%
风向:
风速: 8km/h
17:00 26/01
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21°C
沉淀: 50%
湿度: 82%
风向:
风速: 8km/h
18:00 26/01
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.2°C
沉淀: 54%
湿度: 87%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
19:00 26/01
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.9°C
沉淀: 49%
湿度: 90%
风向:
风速: 4km/h
20:00 26/01
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.9°C
沉淀: 45%
湿度: 91%
风向:
风速: 4km/h
21:00 26/01
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.4°C
沉淀: 55%
湿度: 91%
风向:
风速: 4km/h
22:00 26/01
描述: 小雨
温度: 20°C
感觉像: 20.4°C
沉淀: 60%
湿度: 92%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
23:00 26/01
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.3°C
沉淀: 57%
湿度: 93%
风向:
风速: 5km/h
00:00 27/01
描述: 小雨
温度: 19°C
感觉像: 20.3°C
沉淀: 61%
湿度: 94%
风向:
风速: 5km/h
01:00 27/01
描述: 小雨
温度: 19°C
感觉像: 20.2°C
沉淀: 62%
湿度: 95%
风向:
风速: 5km/h
02:00 27/01
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 20.2°C
沉淀: 51%
湿度: 95%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
03:00 27/01
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 20°C
沉淀: 56%
湿度: 96%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
04:00 27/01
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 20.1°C
沉淀: 45%
湿度: 97%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
05:00 27/01
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.9°C
沉淀: 59%
湿度: 98%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
06:00 27/01
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.7°C
沉淀: 58%
湿度: 99%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
07:00 27/01
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.7°C
沉淀: 59%
湿度: 99%
风向:
风速: 6km/h
08:00 27/01
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.8°C
沉淀: 58%
湿度: 99%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
09:00 27/01
描述: 小雨
温度: 19°C
感觉像: 20.1°C
沉淀: 60%
湿度: 97%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
10:00 27/01
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 20.3°C
沉淀: 57%
湿度: 93%
风向: 东南偏南
风速: 9km/h
11:00 27/01
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.5°C
沉淀: 51%
湿度: 90%
风向:
风速: 9km/h
12:00 27/01
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 46%
湿度: 86%
风向:
风速: 9km/h
13:00 27/01
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 35%
湿度: 82%
风向:
风速: 9km/h
14:00 27/01
描述: 短时阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 31%
湿度: 81%
风向:
风速: 9km/h
15:00 27/01
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 21.8°C
沉淀: 24%
湿度: 79%
风向:
风速: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
22°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
22°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call