Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Giang trong 2 tuần tới
05:00 24/09
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 24.9°C
沉淀: 6%
湿度: 95%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
06:00 24/09
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 25°C
沉淀: 8%
湿度: 94%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
07:00 24/09
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 10%
湿度: 94%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
08:00 24/09
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 11%
湿度: 89%
风向:
风速: 5km/h
09:00 24/09
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 35°C
沉淀: 12%
湿度: 83%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
10:00 24/09
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 36.8°C
沉淀: 12%
湿度: 75%
风向:
风速: 6km/h
11:00 24/09
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 38.3°C
沉淀: 20%
湿度: 70%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
12:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 38.8°C
沉淀: 44%
湿度: 66%
风向:
风速: 7km/h
13:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 39°C
沉淀: 48%
湿度: 65%
风向: 东南
风速: 8km/h
14:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 38.8°C
沉淀: 57%
湿度: 65%
风向: 东南偏南
风速: 9km/h
15:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 38.1°C
沉淀: 58%
湿度: 69%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
16:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.3°C
沉淀: 56%
湿度: 73%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
17:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 63%
湿度: 77%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
18:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 73%
湿度: 82%
风向: 东南
风速: 6km/h
19:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 69%
湿度: 85%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
20:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 66%
湿度: 88%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
21:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 65%
湿度: 90%
风向: 西
风速: 4km/h
22:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 68%
湿度: 92%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
23:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31°C
沉淀: 70%
湿度: 92%
风向: 西北
风速: 4km/h
00:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 71%
湿度: 94%
风向: 西北
风速: 4km/h
01:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 56%
湿度: 95%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
02:00 25/09
描述: 阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 42%
湿度: 96%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
03:00 25/09
描述: 阵雨
温度: 25°C
感觉像: 29°C
沉淀: 41%
湿度: 97%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
04:00 25/09
描述: 阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 37%
湿度: 96%
风向:
风速: 5km/h
05:00 25/09
描述: 阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.9°C
沉淀: 48%
湿度: 97%
风向:
风速: 5km/h
06:00 25/09
描述: 阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.7°C
沉淀: 48%
湿度: 97%
风向:
风速: 5km/h
07:00 25/09
描述: 阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 52%
湿度: 96%
风向:
风速: 4km/h
08:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 57%
湿度: 93%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
09:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34.8°C
沉淀: 52%
湿度: 87%
风向: 东北
风速: 5km/h
10:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 60%
湿度: 81%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
11:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 37.7°C
沉淀: 58%
湿度: 77%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
12:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 38.2°C
沉淀: 60%
湿度: 74%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
13:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 38°C
沉淀: 57%
湿度: 71%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
14:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 38°C
沉淀: 58%
湿度: 71%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
15:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 54%
湿度: 72%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
16:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.8°C
沉淀: 51%
湿度: 76%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
17:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35°C
沉淀: 61%
湿度: 79%
风向:
风速: 7km/h
18:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 72%
湿度: 85%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
19:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 66%
湿度: 89%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
20:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 65%
湿度: 92%
风向: 西
风速: 3km/h
21:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 58%
湿度: 94%
风向: 西
风速: 4km/h
22:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 59%
湿度: 96%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
23:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 56%
湿度: 95%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
00:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 52%
湿度: 96%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
01:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.9°C
沉淀: 35%
湿度: 97%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
02:00 26/09
描述: 阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.5°C
沉淀: 41%
湿度: 98%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
03:00 26/09
描述: 阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.1°C
沉淀: 42%
湿度: 98%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
04:00 26/09
描述: 短时阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.1°C
沉淀: 33%
湿度: 97%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
25°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
23°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call