Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 2 tuần tới
21:00 04/08
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 24.6°C
沉淀: 24%
湿度: 85%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
22:00 04/08
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 21%
湿度: 87%
风向: 东南
风速: 5km/h
23:00 04/08
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 23.7°C
沉淀: 20%
湿度: 90%
风向: 东南
风速: 4km/h
00:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 23.2°C
沉淀: 43%
湿度: 94%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
01:00 05/08
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 22.8°C
沉淀: 64%
湿度: 96%
风向:
风速: 4km/h
02:00 05/08
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 22.7°C
沉淀: 67%
湿度: 96%
风向: 西南
风速: 4km/h
03:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.4°C
沉淀: 41%
湿度: 98%
风向: 西南偏西
风速: 4km/h
04:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 24°C
沉淀: 20%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 4km/h
05:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 23.9°C
沉淀: 10%
湿度: 98%
风向: 西
风速: 4km/h
06:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 23.6°C
沉淀: 9%
湿度: 100%
风向: 西南
风速: 4km/h
07:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 24.4°C
沉淀: 24%
湿度: 97%
风向: 西南偏西
风速: 4km/h
08:00 05/08
描述: 局部雷雨
温度: 24°C
感觉像: 26.5°C
沉淀: 34%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
09:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 28°C
沉淀: 24%
湿度: 86%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
10:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 24%
湿度: 78%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
11:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 31°C
沉淀: 22%
湿度: 72%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
12:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 32°C
沉淀: 20%
湿度: 67%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
13:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 23%
湿度: 63%
风向: 西南
风速: 8km/h
14:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 21%
湿度: 60%
风向: 西南
风速: 7km/h
15:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 15%
湿度: 60%
风向: 西南
风速: 7km/h
16:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 12%
湿度: 61%
风向: 西南
风速: 7km/h
17:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 32°C
沉淀: 12%
湿度: 65%
风向: 西南偏南
风速: 9km/h
18:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 15%
湿度: 70%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
19:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 17%
湿度: 75%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
20:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 28.1°C
沉淀: 24%
湿度: 79%
风向: 东南
风速: 5km/h
21:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.5°C
沉淀: 37%
湿度: 82%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
22:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27°C
沉淀: 39%
湿度: 85%
风向: 东南
风速: 5km/h
23:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.6°C
沉淀: 51%
湿度: 87%
风向:
风速: 4km/h
00:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.1°C
沉淀: 49%
湿度: 90%
风向: 东南
风速: 5km/h
01:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.6°C
沉淀: 44%
湿度: 92%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
02:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.3°C
沉淀: 38%
湿度: 94%
风向:
风速: 5km/h
03:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.2°C
沉淀: 37%
湿度: 95%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
04:00 06/08
描述: 局部雷雨
温度: 22°C
感觉像: 24°C
沉淀: 32%
湿度: 97%
风向:
风速: 4km/h
05:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 23.9°C
沉淀: 23%
湿度: 96%
风向: 西南偏南
风速: 4km/h
06:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 23.9°C
沉淀: 13%
湿度: 98%
风向: 西南偏南
风速: 4km/h
07:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 24.5°C
沉淀: 18%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 4km/h
08:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 26.6°C
沉淀: 24%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
09:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 28.2°C
沉淀: 24%
湿度: 86%
风向: 西南
风速: 7km/h
10:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 24%
湿度: 77%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
11:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 19%
湿度: 72%
风向: 西南
风速: 8km/h
12:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 15%
湿度: 67%
风向: 西南
风速: 8km/h
13:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 24%
湿度: 63%
风向: 西南
风速: 8km/h
14:00 06/08
描述: 局部雷雨
温度: 30°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 33%
湿度: 62%
风向: 西南
风速: 8km/h
15:00 06/08
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 31%
湿度: 65%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
16:00 06/08
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 33%
湿度: 67%
风向: 西南
风速: 7km/h
17:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 31°C
沉淀: 36%
湿度: 70%
风向: 西南
风速: 8km/h
18:00 06/08
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 31%
湿度: 74%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
19:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 19%
湿度: 79%
风向:
风速: 6km/h
20:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.4°C
沉淀: 37%
湿度: 83%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
31°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call