Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 2 tuần tới
20:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 14°C
感觉像: 13.9°C
沉淀: 2%
湿度: 81%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
21:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 13°C
感觉像: 13.2°C
沉淀: 2%
湿度: 82%
风向: 东北
风速: 5km/h
22:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 13°C
感觉像: 12.4°C
沉淀: 2%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
23:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 12°C
感觉像: 12°C
沉淀: 2%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
00:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 12°C
感觉像: 11.5°C
沉淀: 2%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
01:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 11°C
感觉像: 10.9°C
沉淀: 2%
湿度: 87%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
02:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 11°C
感觉像: 10.8°C
沉淀: 4%
湿度: 87%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
03:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 10°C
感觉像: 10.4°C
沉淀: 6%
湿度: 87%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
04:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 10°C
感觉像: 10.2°C
沉淀: 6%
湿度: 87%
风向: 东北偏东
风速: 3km/h
05:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 10°C
感觉像: 9.8°C
沉淀: 6%
湿度: 87%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
06:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 10°C
感觉像: 9.7°C
沉淀: 6%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
07:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 10°C
感觉像: 9.8°C
沉淀: 6%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
08:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 12°C
感觉像: 12.3°C
沉淀: 4%
湿度: 79%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
09:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 15°C
感觉像: 14.7°C
沉淀: 2%
湿度: 68%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
10:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 17°C
感觉像: 16.6°C
沉淀: 1%
湿度: 62%
风向: 西南
风速: 7km/h
11:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 18°C
感觉像: 17.9°C
沉淀:
湿度: 57%
风向: 西南
风速: 7km/h
12:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 19°C
感觉像: 18.8°C
沉淀:
湿度: 53%
风向: 西南
风速: 7km/h
13:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 19°C
感觉像: 19.3°C
沉淀:
湿度: 53%
风向: 西南
风速: 7km/h
14:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 20°C
感觉像: 19.7°C
沉淀:
湿度: 52%
风向: 西南
风速: 7km/h
15:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 19°C
感觉像: 19.3°C
沉淀:
湿度: 52%
风向: 西南
风速: 7km/h
16:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 19°C
感觉像: 18.8°C
沉淀:
湿度: 54%
风向: 西南
风速: 7km/h
17:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 17°C
感觉像: 17.2°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 西南
风速: 6km/h
18:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 15°C
感觉像: 15.3°C
沉淀: 3%
湿度: 66%
风向:
风速: 5km/h
19:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 14°C
感觉像: 13.9°C
沉淀: 4%
湿度: 75%
风向:
风速: 4km/h
20:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 13°C
感觉像: 13.3°C
沉淀: 5%
湿度: 79%
风向:
风速: 5km/h
21:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 13°C
感觉像: 12.8°C
沉淀: 5%
湿度: 82%
风向: 东北
风速: 5km/h
22:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 12°C
感觉像: 12.2°C
沉淀: 5%
湿度: 84%
风向:
风速: 5km/h
23:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 12°C
感觉像: 11.9°C
沉淀: 5%
湿度: 84%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
00:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 12°C
感觉像: 11.7°C
沉淀: 5%
湿度: 84%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
01:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 11°C
感觉像: 11.3°C
沉淀: 5%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
02:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 11°C
感觉像: 11°C
沉淀: 5%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
03:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 11°C
感觉像: 10.7°C
沉淀: 5%
湿度: 84%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
04:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 10°C
感觉像: 10.4°C
沉淀: 5%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
05:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 10°C
感觉像: 10°C
沉淀: 5%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
06:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 10°C
感觉像: 9.7°C
沉淀: 6%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
07:00 08/12
描述: 晴朗
温度: 10°C
感觉像: 9.7°C
沉淀: 6%
湿度: 87%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
08:00 08/12
描述: 晴朗
温度: 12°C
感觉像: 12.2°C
沉淀: 4%
湿度: 79%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
09:00 08/12
描述: 晴朗
温度: 15°C
感觉像: 14.7°C
沉淀: 2%
湿度: 69%
风向: 西
风速: 4km/h
10:00 08/12
描述: 晴朗
温度: 17°C
感觉像: 16.8°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向: 西南
风速: 6km/h
11:00 08/12
描述: 晴朗
温度: 18°C
感觉像: 18.3°C
沉淀: 1%
湿度: 57%
风向: 西南
风速: 7km/h
12:00 08/12
描述: 晴朗
温度: 19°C
感觉像: 19.3°C
沉淀:
湿度: 54%
风向: 西南
风速: 7km/h
13:00 08/12
描述: 晴朗
温度: 20°C
感觉像: 20.2°C
沉淀:
湿度: 52%
风向: 西南
风速: 7km/h
14:00 08/12
描述: 晴朗
温度: 20°C
感觉像: 20.4°C
沉淀:
湿度: 51%
风向: 西南
风速: 7km/h
15:00 08/12
描述: 晴朗
温度: 20°C
感觉像: 20.3°C
沉淀:
湿度: 51%
风向: 西南
风速: 6km/h
16:00 08/12
描述: 晴朗
温度: 20°C
感觉像: 19.7°C
沉淀:
湿度: 53%
风向: 西南
风速: 6km/h
17:00 08/12
描述: 晴朗
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
18:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 16°C
感觉像: 15.8°C
沉淀: 3%
湿度: 68%
风向:
风速: 5km/h
19:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 14°C
感觉像: 14.2°C
沉淀: 4%
湿度: 75%
风向: 东北
风速: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
16°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
15°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call