Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 2 tuần tới
15:00 25/01
描述: 晴朗
温度: 24°C
感觉像: 23.6°C
沉淀:
湿度: 45%
风向: 西南
风速: 9km/h
16:00 25/01
描述: 晴朗
温度: 23°C
感觉像: 23.3°C
沉淀: 1%
湿度: 45%
风向: 西南
风速: 9km/h
17:00 25/01
描述: 晴朗
温度: 22°C
感觉像: 22.2°C
沉淀: 1%
湿度: 50%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
18:00 25/01
描述: 晴朗无云
温度: 20°C
感觉像: 20°C
沉淀: 1%
湿度: 55%
风向:
风速: 5km/h
19:00 25/01
描述: 晴朗无云
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀: 2%
湿度: 66%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
20:00 25/01
描述: 晴朗无云
温度: 17°C
感觉像: 16.6°C
沉淀: 2%
湿度: 71%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
21:00 25/01
描述: 晴朗无云
温度: 16°C
感觉像: 15.9°C
沉淀: 3%
湿度: 74%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
22:00 25/01
描述: 晴朗无云
温度: 15°C
感觉像: 15.2°C
沉淀: 5%
湿度: 75%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
23:00 25/01
描述: 晴朗无云
温度: 15°C
感觉像: 14.4°C
沉淀: 6%
湿度: 77%
风向:
风速: 7km/h
00:00 26/01
描述: 晴朗无云
温度: 14°C
感觉像: 14°C
沉淀: 6%
湿度: 80%
风向:
风速: 7km/h
01:00 26/01
描述: 晴朗无云
温度: 14°C
感觉像: 13.3°C
沉淀: 7%
湿度: 84%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
02:00 26/01
描述: 大部晴朗
温度: 13°C
感觉像: 13.1°C
沉淀: 7%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
03:00 26/01
描述: 局部多云
温度: 13°C
感觉像: 13°C
沉淀: 8%
湿度: 87%
风向:
风速: 6km/h
04:00 26/01
描述: 局部多云
温度: 13°C
感觉像: 12.9°C
沉淀: 8%
湿度: 87%
风向:
风速: 6km/h
05:00 26/01
描述: 局部多云
温度: 13°C
感觉像: 12.6°C
沉淀: 8%
湿度: 89%
风向:
风速: 6km/h
06:00 26/01
描述: 局部多云
温度: 13°C
感觉像: 12.6°C
沉淀: 8%
湿度: 89%
风向:
风速: 6km/h
07:00 26/01
描述: 局部多云
温度: 13°C
感觉像: 12.4°C
沉淀: 8%
湿度: 90%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
08:00 26/01
描述: 局部多云
温度: 14°C
感觉像: 14.1°C
沉淀: 7%
湿度: 87%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
09:00 26/01
描述: 局部多云
温度: 16°C
感觉像: 16.3°C
沉淀: 5%
湿度: 79%
风向:
风速: 6km/h
10:00 26/01
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 18.2°C
沉淀: 4%
湿度: 72%
风向:
风速: 8km/h
11:00 26/01
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 19.4°C
沉淀: 3%
湿度: 67%
风向: 西南偏南
风速: 9km/h
12:00 26/01
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 20.5°C
沉淀: 2%
湿度: 63%
风向: 西南偏南
风速: 11km/h
13:00 26/01
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 西南偏南
风速: 10km/h
14:00 26/01
描述: 大部地区晴朗
温度: 22°C
感觉像: 21.8°C
沉淀:
湿度: 55%
风向: 西南偏南
风速: 10km/h
15:00 26/01
描述: 晴朗
温度: 22°C
感觉像: 22.3°C
沉淀:
湿度: 53%
风向: 西南偏南
风速: 9km/h
16:00 26/01
描述: 晴朗
温度: 22°C
感觉像: 22°C
沉淀:
湿度: 54%
风向: 西南偏南
风速: 9km/h
17:00 26/01
描述: 晴朗
温度: 21°C
感觉像: 21°C
沉淀: 1%
湿度: 58%
风向: 西南偏南
风速: 9km/h
18:00 26/01
描述: 晴朗无云
温度: 19°C
感觉像: 19.1°C
沉淀: 3%
湿度: 66%
风向:
风速: 6km/h
19:00 26/01
描述: 晴朗无云
温度: 17°C
感觉像: 17.4°C
沉淀: 5%
湿度: 74%
风向:
风速: 5km/h
20:00 26/01
描述: 晴朗无云
温度: 16°C
感觉像: 16.3°C
沉淀: 6%
湿度: 78%
风向:
风速: 5km/h
21:00 26/01
描述: 晴朗无云
温度: 16°C
感觉像: 15.7°C
沉淀: 7%
湿度: 82%
风向:
风速: 5km/h
22:00 26/01
描述: 晴朗无云
温度: 15°C
感觉像: 15.1°C
沉淀: 7%
湿度: 84%
风向:
风速: 6km/h
23:00 26/01
描述: 晴朗无云
温度: 15°C
感觉像: 14.6°C
沉淀: 7%
湿度: 86%
风向:
风速: 6km/h
00:00 27/01
描述: 晴朗无云
温度: 14°C
感觉像: 14.2°C
沉淀: 8%
湿度: 87%
风向:
风速: 6km/h
01:00 27/01
描述: 大部晴朗
温度: 14°C
感觉像: 13.7°C
沉淀: 8%
湿度: 90%
风向:
风速: 6km/h
02:00 27/01
描述: 大部晴朗
温度: 13°C
感觉像: 13.4°C
沉淀: 8%
湿度: 90%
风向:
风速: 5km/h
03:00 27/01
描述: 局部多云
温度: 13°C
感觉像: 13.3°C
沉淀: 8%
湿度: 90%
风向:
风速: 5km/h
04:00 27/01
描述: 局部多云
温度: 13°C
感觉像: 13°C
沉淀: 8%
湿度: 92%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
05:00 27/01
描述: 局部多云
温度: 13°C
感觉像: 12.8°C
沉淀: 9%
湿度: 93%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
06:00 27/01
描述: 局部多云
温度: 13°C
感觉像: 12.8°C
沉淀: 9%
湿度: 91%
风向: 东南
风速: 5km/h
07:00 27/01
描述: 局部多云
温度: 13°C
感觉像: 12.7°C
沉淀: 9%
湿度: 92%
风向: 东南
风速: 5km/h
08:00 27/01
描述: 局部多云
温度: 14°C
感觉像: 14.3°C
沉淀: 8%
湿度: 90%
风向: 东南
风速: 5km/h
09:00 27/01
描述: 局部多云
温度: 16°C
感觉像: 16.3°C
沉淀: 6%
湿度: 84%
风向:
风速: 6km/h
10:00 27/01
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 18.3°C
沉淀: 4%
湿度: 77%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
11:00 27/01
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 19.8°C
沉淀: 3%
湿度: 70%
风向: 西南
风速: 9km/h
12:00 27/01
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21.3°C
沉淀: 2%
湿度: 64%
风向: 西南
风速: 11km/h
13:00 27/01
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 西南
风速: 10km/h
14:00 27/01
描述: 大部地区晴朗
温度: 23°C
感觉像: 22.8°C
沉淀:
湿度: 56%
风向: 西南
风速: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
22°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
22°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call