Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đồng Nai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đồng Nai hiện tại, Dự báo thời tiết Đồng Nai trong 2 tuần tới
13:00 30/11
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 19%
湿度: 69%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
14:00 30/11
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 19%
湿度: 70%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
15:00 30/11
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 18%
湿度: 74%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
16:00 30/11
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 17%
湿度: 76%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
17:00 30/11
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 17%
湿度: 83%
风向:
风速: 7km/h
18:00 30/11
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 17%
湿度: 85%
风向:
风速: 6km/h
19:00 30/11
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 24%
湿度: 87%
风向:
风速: 7km/h
20:00 30/11
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 38%
湿度: 88%
风向:
风速: 6km/h
21:00 30/11
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 37%
湿度: 87%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
22:00 30/11
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 42%
湿度: 86%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
23:00 30/11
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29°C
沉淀: 42%
湿度: 90%
风向: 东北
风速: 5km/h
00:00 01/12
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 42%
湿度: 91%
风向: 东北
风速: 6km/h
01:00 01/12
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 50%
湿度: 92%
风向: 东北
风速: 6km/h
02:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.2°C
沉淀: 44%
湿度: 92%
风向: 东北
风速: 5km/h
03:00 01/12
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28°C
沉淀: 47%
湿度: 93%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
04:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.8°C
沉淀: 35%
湿度: 94%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
05:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.5°C
沉淀: 36%
湿度: 94%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
06:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 24°C
感觉像: 27.3°C
沉淀: 35%
湿度: 94%
风向: 东北
风速: 4km/h
07:00 01/12
描述: 多云
温度: 25°C
感觉像: 28.1°C
沉淀: 21%
湿度: 91%
风向: 东北
风速: 4km/h
08:00 01/12
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 20%
湿度: 87%
风向: 东北
风速: 5km/h
09:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 22%
湿度: 80%
风向: 东北
风速: 5km/h
10:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 24%
湿度: 75%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
11:00 01/12
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 38%
湿度: 71%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
12:00 01/12
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 34.8°C
沉淀: 56%
湿度: 67%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
13:00 01/12
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 35°C
沉淀: 84%
湿度: 68%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
14:00 01/12
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 81%
湿度: 70%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
15:00 01/12
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 76%
湿度: 74%
风向: 东北
风速: 8km/h
16:00 01/12
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 65%
湿度: 75%
风向: 东北
风速: 8km/h
17:00 01/12
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 59%
湿度: 80%
风向:
风速: 7km/h
18:00 01/12
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 52%
湿度: 85%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
19:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 24%
湿度: 88%
风向:
风速: 5km/h
20:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 24%
湿度: 89%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
21:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 17%
湿度: 88%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
22:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.1°C
沉淀: 19%
湿度: 90%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
23:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 28.7°C
沉淀: 19%
湿度: 91%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
00:00 02/12
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 19%
湿度: 92%
风向: 东北
风速: 4km/h
01:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 27.7°C
沉淀: 18%
湿度: 94%
风向: 东北
风速: 3km/h
02:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 27.6°C
沉淀: 18%
湿度: 95%
风向: 东北偏东
风速: 3km/h
03:00 02/12
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 27.4°C
沉淀: 19%
湿度: 96%
风向: 东北偏北
风速: 2km/h
04:00 02/12
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 27.1°C
沉淀: 14%
湿度: 96%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
05:00 02/12
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 26.7°C
沉淀: 14%
湿度: 96%
风向: 东北
风速: 3km/h
06:00 02/12
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 26.5°C
沉淀: 14%
湿度: 97%
风向: 东北
风速: 3km/h
07:00 02/12
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 27.5°C
沉淀: 14%
湿度: 92%
风向: 东北
风速: 3km/h
08:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 17%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 3km/h
09:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 15%
湿度: 77%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
10:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 22%
湿度: 70%
风向:
风速: 4km/h
11:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 24%
湿度: 65%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
12:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 24%
湿度: 61%
风向: 东北
风速: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
21°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call