Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lạng Sơn trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lạng Sơn hiện tại, Dự báo thời tiết Lạng Sơn trong 2 tuần tới
19:00 04/08
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 36°C
沉淀: 15%
湿度: 75%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
20:00 04/08
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 6%
湿度: 80%
风向: 西南
风速: 6km/h
21:00 04/08
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 34°C
沉淀: 6%
湿度: 84%
风向: 西南
风速: 6km/h
22:00 04/08
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 6%
湿度: 87%
风向: 西南
风速: 6km/h
23:00 04/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 6%
湿度: 88%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
00:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 6%
湿度: 90%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
01:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 6%
湿度: 91%
风向: 西南
风速: 5km/h
02:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 11%
湿度: 93%
风向: 西南
风速: 5km/h
03:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 8%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
04:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 8%
湿度: 94%
风向: 西南
风速: 5km/h
05:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 8%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 4km/h
06:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 8%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 4km/h
07:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 10%
湿度: 88%
风向: 西
风速: 4km/h
08:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 36.7°C
沉淀: 8%
湿度: 80%
风向: 西
风速: 5km/h
09:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 32°C
感觉像: 39.9°C
沉淀: 7%
湿度: 72%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
10:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 41.6°C
沉淀: 13%
湿度: 63%
风向: 西北
风速: 7km/h
11:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 34°C
感觉像: 42.8°C
沉淀: 8%
湿度: 59%
风向: 西北
风速: 7km/h
12:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 42.8°C
沉淀: 8%
湿度: 53%
风向: 西北
风速: 7km/h
13:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 42.4°C
沉淀: 12%
湿度: 50%
风向: 西北偏北
风速: 8km/h
14:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 36°C
感觉像: 42.4°C
沉淀: 10%
湿度: 48%
风向: 西北
风速: 7km/h
15:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 41.8°C
沉淀: 6%
湿度: 48%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
16:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 41.9°C
沉淀: 4%
湿度: 51%
风向: 西
风速: 6km/h
17:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 40.9°C
沉淀: 7%
湿度: 58%
风向: 西南
风速: 8km/h
18:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 39°C
沉淀: 9%
湿度: 64%
风向: 西南
风速: 7km/h
19:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 5%
湿度: 69%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
20:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 36.8°C
沉淀: 5%
湿度: 74%
风向: 西南
风速: 7km/h
21:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 5%
湿度: 79%
风向: 西南
风速: 6km/h
22:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 8%
湿度: 81%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
23:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 35.5°C
沉淀: 6%
湿度: 82%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
00:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 6%
湿度: 84%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
01:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 6%
湿度: 85%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
02:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33°C
沉淀: 7%
湿度: 87%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
03:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 7%
湿度: 89%
风向: 西南
风速: 6km/h
04:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 7%
湿度: 89%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
05:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 7%
湿度: 90%
风向: 西南
风速: 4km/h
06:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 10%
湿度: 89%
风向: 西南
风速: 4km/h
07:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 12%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 4km/h
08:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 10%
湿度: 78%
风向: 西
风速: 6km/h
09:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 32°C
感觉像: 40.6°C
沉淀: 8%
湿度: 69%
风向: 西
风速: 6km/h
10:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 34°C
感觉像: 42.6°C
沉淀: 9%
湿度: 63%
风向: 西
风速: 7km/h
11:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 43.6°C
沉淀: 8%
湿度: 58%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
12:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 43.6°C
沉淀: 7%
湿度: 54%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
13:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 44.1°C
沉淀: 17%
湿度: 51%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
14:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 43.8°C
沉淀: 17%
湿度: 50%
风向: 西
风速: 7km/h
15:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 43.7°C
沉淀: 18%
湿度: 52%
风向: 西南
风速: 7km/h
16:00 06/08
描述: 局部雷雨
温度: 35°C
感觉像: 43.2°C
沉淀: 33%
湿度: 54%
风向: 西南
风速: 8km/h
17:00 06/08
描述: 局部雷雨
温度: 33°C
感觉像: 41.7°C
沉淀: 33%
湿度: 63%
风向: 西南偏南
风速: 9km/h
18:00 06/08
描述: 局部雷雨
温度: 32°C
感觉像: 39.7°C
沉淀: 31%
湿度: 67%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call