Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 2 tuần tới
20:00 01/10
描述: 雷雨
温度: 18°C
感觉像: 18.2°C
沉淀: 77%
湿度: 100%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
21:00 01/10
描述:
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀: 29%
湿度: 98%
风向: 西北偏北
风速: 2km/h
22:00 01/10
描述:
温度: 18°C
感觉像: 18°C
沉淀: 18%
湿度: 98%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
23:00 01/10
描述:
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀: 18%
湿度: 98%
风向: 西北偏北
风速: 2km/h
00:00 02/10
描述:
温度: 18°C
感觉像: 17.6°C
沉淀: 18%
湿度: 97%
风向:
风速: 4km/h
01:00 02/10
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 17.5°C
沉淀: 16%
湿度: 98%
风向:
风速: 3km/h
02:00 02/10
描述: 多云
温度: 17°C
感觉像: 17.2°C
沉淀: 24%
湿度: 98%
风向:
风速: 2km/h
03:00 02/10
描述: 局部雷雨
温度: 17°C
感觉像: 17.2°C
沉淀: 32%
湿度: 97%
风向:
风速: 2km/h
04:00 02/10
描述: 多云
温度: 17°C
感觉像: 16.7°C
沉淀: 24%
湿度: 100%
风向:
风速: 3km/h
05:00 02/10
描述: 多云
温度: 17°C
感觉像: 16.7°C
沉淀: 24%
湿度: 100%
风向:
风速: 3km/h
06:00 02/10
描述: 局部雷雨
温度: 17°C
感觉像: 17.1°C
沉淀: 32%
湿度: 98%
风向: 东北偏北
风速: 3km/h
07:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 19°C
感觉像: 19.4°C
沉淀: 64%
湿度: 94%
风向:
风速: 3km/h
08:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 20°C
感觉像: 20.9°C
沉淀: 74%
湿度: 86%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
09:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 22.4°C
沉淀: 74%
湿度: 80%
风向:
风速: 5km/h
10:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 23.2°C
沉淀: 96%
湿度: 79%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
11:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 22.8°C
沉淀: 99%
湿度: 81%
风向:
风速: 6km/h
12:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 22.6°C
沉淀: 99%
湿度: 82%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
13:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 22.4°C
沉淀: 92%
湿度: 82%
风向:
风速: 7km/h
14:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 90%
湿度: 81%
风向:
风速: 7km/h
15:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 84%
湿度: 82%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
16:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 20°C
感觉像: 20.9°C
沉淀: 76%
湿度: 88%
风向: 东北
风速: 6km/h
17:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 19°C
感觉像: 20.2°C
沉淀: 74%
湿度: 92%
风向: 东北
风速: 5km/h
18:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 19°C
感觉像: 19.5°C
沉淀: 70%
湿度: 95%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
19:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 18°C
感觉像: 18°C
沉淀: 60%
湿度: 98%
风向:
风速: 4km/h
20:00 02/10
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.7°C
沉淀: 46%
湿度: 100%
风向:
风速: 4km/h
21:00 02/10
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.7°C
沉淀: 41%
湿度: 99%
风向:
风速: 4km/h
22:00 02/10
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.6°C
沉淀: 49%
湿度: 98%
风向:
风速: 4km/h
23:00 02/10
描述: 阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.4°C
沉淀: 49%
湿度: 98%
风向:
风速: 3km/h
00:00 03/10
描述: 阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.3°C
沉淀: 50%
湿度: 99%
风向:
风速: 3km/h
01:00 03/10
描述: 阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.3°C
沉淀: 47%
湿度: 99%
风向:
风速: 3km/h
02:00 03/10
描述: 阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.1°C
沉淀: 42%
湿度: 98%
风向:
风速: 2km/h
03:00 03/10
描述: 阵雨
温度: 17°C
感觉像: 16.9°C
沉淀: 48%
湿度: 99%
风向:
风速: 3km/h
04:00 03/10
描述: 阵雨
温度: 17°C
感觉像: 16.8°C
沉淀: 57%
湿度: 100%
风向:
风速: 3km/h
05:00 03/10
描述:
温度: 17°C
感觉像: 16.9°C
沉淀: 60%
湿度: 98%
风向:
风速: 3km/h
06:00 03/10
描述: 阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.2°C
沉淀: 50%
湿度: 99%
风向: 东北偏北
风速: 3km/h
07:00 03/10
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.4°C
沉淀: 48%
湿度: 94%
风向:
风速: 3km/h
08:00 03/10
描述: 雷阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.9°C
沉淀: 54%
湿度: 88%
风向: 西北
风速: 3km/h
09:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 22.2°C
沉淀: 62%
湿度: 82%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
10:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 22.9°C
沉淀: 91%
湿度: 78%
风向: 东南
风速: 7km/h
11:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 22.8°C
沉淀: 91%
湿度: 79%
风向: 东南
风速: 8km/h
12:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 22.7°C
沉淀: 95%
湿度: 82%
风向: 东南
风速: 8km/h
13:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 22.7°C
沉淀: 97%
湿度: 82%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
14:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 22.1°C
沉淀: 96%
湿度: 81%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
15:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 89%
湿度: 84%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
16:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 20°C
感觉像: 20.9°C
沉淀: 69%
湿度: 88%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
17:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 20°C
感觉像: 20.3°C
沉淀: 62%
湿度: 91%
风向: 东北
风速: 6km/h
18:00 03/10
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.4°C
沉淀: 50%
湿度: 97%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
19:00 03/10
描述: 阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀: 39%
湿度: 100%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
29°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
29°C
Vĩnh Phúc
29°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call