Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 2 tuần tới
18:00 22/05
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 18.4°C
沉淀: 58%
湿度: 90%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
19:00 22/05
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 18°C
沉淀: 48%
湿度: 92%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
20:00 22/05
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.9°C
沉淀: 43%
湿度: 92%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
21:00 22/05
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 17.9°C
沉淀: 24%
湿度: 92%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
22:00 22/05
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀: 20%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
23:00 22/05
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀: 22%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
00:00 23/05
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.6°C
沉淀: 55%
湿度: 94%
风向: 西
风速: 12km/h
01:00 23/05
描述: 雷雨
温度: 18°C
感觉像: 17.5°C
沉淀: 72%
湿度: 95%
风向: 西
风速: 13km/h
02:00 23/05
描述: 雷雨
温度: 18°C
感觉像: 17.5°C
沉淀: 69%
湿度: 95%
风向: 西
风速: 11km/h
03:00 23/05
描述: 雷雨
温度: 17°C
感觉像: 17.2°C
沉淀: 65%
湿度: 96%
风向: 西
风速: 11km/h
04:00 23/05
描述: 雷雨
温度: 17°C
感觉像: 17°C
沉淀: 66%
湿度: 96%
风向: 西
风速: 12km/h
05:00 23/05
描述: 雷雨
温度: 17°C
感觉像: 17°C
沉淀: 62%
湿度: 96%
风向: 西
风速: 11km/h
06:00 23/05
描述: 雷阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.2°C
沉淀: 59%
湿度: 97%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
07:00 23/05
描述: 雷雨
温度: 18°C
感觉像: 18°C
沉淀: 65%
湿度: 91%
风向: 西
风速: 10km/h
08:00 23/05
描述: 雷雨
温度: 19°C
感觉像: 19.2°C
沉淀: 64%
湿度: 88%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
09:00 23/05
描述: 雷雨
温度: 20°C
感觉像: 20.1°C
沉淀: 65%
湿度: 85%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
10:00 23/05
描述: 雷雨
温度: 20°C
感觉像: 20.4°C
沉淀: 72%
湿度: 83%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
11:00 23/05
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 21°C
沉淀: 85%
湿度: 79%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
12:00 23/05
描述: 雷雨
温度: 20°C
感觉像: 20.8°C
沉淀: 82%
湿度: 80%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
13:00 23/05
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 21°C
沉淀: 86%
湿度: 80%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
14:00 23/05
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 21°C
沉淀: 74%
湿度: 79%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
15:00 23/05
描述: 雷雨
温度: 20°C
感觉像: 20.5°C
沉淀: 70%
湿度: 81%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
16:00 23/05
描述: 雷阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.1°C
沉淀: 59%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
17:00 23/05
描述: 雷阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.1°C
沉淀: 54%
湿度: 88%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
18:00 23/05
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀: 56%
湿度: 90%
风向: 西
风速: 9km/h
19:00 23/05
描述: 阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀: 52%
湿度: 92%
风向: 西
风速: 8km/h
20:00 23/05
描述: 阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.7°C
沉淀: 40%
湿度: 93%
风向: 西
风速: 6km/h
21:00 23/05
描述: 阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.7°C
沉淀: 41%
湿度: 94%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
22:00 23/05
描述: 阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.7°C
沉淀: 41%
湿度: 94%
风向: 西
风速: 7km/h
23:00 23/05
描述: 阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.7°C
沉淀: 41%
湿度: 95%
风向: 西
风速: 8km/h
00:00 24/05
描述: 阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.5°C
沉淀: 46%
湿度: 95%
风向: 西
风速: 8km/h
01:00 24/05
描述: 阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.4°C
沉淀: 46%
湿度: 94%
风向: 西
风速: 7km/h
02:00 24/05
描述: 阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.3°C
沉淀: 50%
湿度: 95%
风向: 西
风速: 7km/h
03:00 24/05
描述: 雷阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.3°C
沉淀: 48%
湿度: 95%
风向: 西
风速: 7km/h
04:00 24/05
描述: 阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.2°C
沉淀: 43%
湿度: 95%
风向: 西
风速: 8km/h
05:00 24/05
描述: 阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.2°C
沉淀: 39%
湿度: 96%
风向: 西
风速: 8km/h
06:00 24/05
描述: 阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.4°C
沉淀: 37%
湿度: 95%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
07:00 24/05
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19°C
沉淀: 37%
湿度: 90%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
08:00 24/05
描述: 雷阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.4°C
沉淀: 42%
湿度: 84%
风向: 西北偏西
风速: 10km/h
09:00 24/05
描述: 雷阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 49%
湿度: 79%
风向: 西
风速: 11km/h
10:00 24/05
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.1°C
沉淀: 56%
湿度: 75%
风向: 西
风速: 13km/h
11:00 24/05
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.8°C
沉淀: 58%
湿度: 72%
风向: 西
风速: 15km/h
12:00 24/05
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 23°C
沉淀: 59%
湿度: 70%
风向: 西
风速: 16km/h
13:00 24/05
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 23.1°C
沉淀: 68%
湿度: 71%
风向: 西
风速: 15km/h
14:00 24/05
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 23°C
沉淀: 66%
湿度: 71%
风向: 西
风速: 14km/h
15:00 24/05
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 22.4°C
沉淀: 63%
湿度: 73%
风向: 西
风速: 13km/h
16:00 24/05
描述: 雷阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 53%
湿度: 78%
风向: 西
风速: 11km/h
17:00 24/05
描述: 雷阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.3°C
沉淀: 53%
湿度: 82%
风向: 西
风速: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
23°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
24°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call