Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Phước trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Phước hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Phước trong 2 tuần tới
19:00 04/08
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 51%
湿度: 92%
风向: 西南
风速: 7km/h
20:00 04/08
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 34%
湿度: 94%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
21:00 04/08
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 20%
湿度: 92%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
22:00 04/08
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 11%
湿度: 92%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
23:00 04/08
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 11%
湿度: 93%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
00:00 05/08
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 9%
湿度: 94%
风向: 西南
风速: 8km/h
01:00 05/08
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 25.5°C
沉淀: 11%
湿度: 94%
风向: 西南
风速: 8km/h
02:00 05/08
描述: 多云
温度: 25°C
感觉像: 29.1°C
沉淀: 24%
湿度: 95%
风向: 西南
风速: 7km/h
03:00 05/08
描述: 多云
温度: 25°C
感觉像: 28.7°C
沉淀: 24%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 7km/h
04:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.5°C
沉淀: 39%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 7km/h
05:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.4°C
沉淀: 47%
湿度: 97%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
06:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.5°C
沉淀: 43%
湿度: 98%
风向: 西南
风速: 6km/h
07:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 58%
湿度: 94%
风向: 西南
风速: 8km/h
08:00 05/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 60%
湿度: 89%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
09:00 05/08
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 34°C
沉淀: 61%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
10:00 05/08
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 60%
湿度: 78%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
11:00 05/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 62%
湿度: 77%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
12:00 05/08
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37.4°C
沉淀: 78%
湿度: 74%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
13:00 05/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.9°C
沉淀: 80%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
14:00 05/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 85%
湿度: 75%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
15:00 05/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 85%
湿度: 76%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
16:00 05/08
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 77%
湿度: 79%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
17:00 05/08
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33°C
沉淀: 77%
湿度: 85%
风向: 西南
风速: 13km/h
18:00 05/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 64%
湿度: 89%
风向: 西南
风速: 10km/h
19:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 50%
湿度: 92%
风向: 西南
风速: 9km/h
20:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 41%
湿度: 93%
风向: 西南
风速: 8km/h
21:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 41%
湿度: 92%
风向: 西南
风速: 7km/h
22:00 05/08
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 34%
湿度: 93%
风向: 西南
风速: 7km/h
23:00 05/08
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 31%
湿度: 94%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
00:00 06/08
描述: 局部雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29.1°C
沉淀: 32%
湿度: 94%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
01:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.6°C
沉淀: 37%
湿度: 96%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
02:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.6°C
沉淀: 38%
湿度: 96%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
03:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.5°C
沉淀: 38%
湿度: 97%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
04:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.1°C
沉淀: 50%
湿度: 97%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
05:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.1°C
沉淀: 48%
湿度: 98%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
06:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.4°C
沉淀: 49%
湿度: 98%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
07:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 54%
湿度: 94%
风向: 西南
风速: 8km/h
08:00 06/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 61%
湿度: 89%
风向: 西南
风速: 10km/h
09:00 06/08
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 62%
湿度: 85%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
10:00 06/08
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 64%
湿度: 79%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
11:00 06/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 70%
湿度: 75%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
12:00 06/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.5°C
沉淀: 79%
湿度: 74%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
13:00 06/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.6°C
沉淀: 89%
湿度: 74%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
14:00 06/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.9°C
沉淀: 80%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
15:00 06/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 95%
湿度: 75%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
16:00 06/08
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 97%
湿度: 78%
风向: 西南
风速: 12km/h
17:00 06/08
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 83%
湿度: 86%
风向: 西南
风速: 11km/h
18:00 06/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 87%
湿度: 90%
风向: 西南
风速: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
30°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call