Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Kon Tum trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kon Tum hiện tại, Dự báo thời tiết Kon Tum trong 2 tuần tới
13:00 30/11
描述: 多云
温度: 24°C
感觉像: 23.8°C
沉淀: 17%
湿度: 79%
风向: 东北偏东
风速: 13km/h
14:00 30/11
描述: 多云
温度: 23°C
感觉像: 23.4°C
沉淀: 17%
湿度: 80%
风向: 东北偏东
风速: 12km/h
15:00 30/11
描述: 多云
温度: 23°C
感觉像: 22.8°C
沉淀: 17%
湿度: 82%
风向: 东北偏东
风速: 12km/h
16:00 30/11
描述: 多云
温度: 23°C
感觉像: 22.6°C
沉淀: 16%
湿度: 81%
风向: 东北偏东
风速: 12km/h
17:00 30/11
描述: 多云
温度: 22°C
感觉像: 22°C
沉淀: 16%
湿度: 84%
风向: 东北偏东
风速: 12km/h
18:00 30/11
描述: 多云
温度: 22°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 16%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 12km/h
19:00 30/11
描述: 多云
温度: 22°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 24%
湿度: 84%
风向: 东北偏东
风速: 11km/h
20:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.9°C
沉淀: 42%
湿度: 83%
风向: 东北偏东
风速: 10km/h
21:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.8°C
沉淀: 35%
湿度: 83%
风向: 东北偏东
风速: 10km/h
22:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.7°C
沉淀: 38%
湿度: 84%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
23:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.7°C
沉淀: 43%
湿度: 84%
风向: 东北偏东
风速: 10km/h
00:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.7°C
沉淀: 45%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
01:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.6°C
沉淀: 44%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
02:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.6°C
沉淀: 39%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
03:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.6°C
沉淀: 36%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
04:00 01/12
描述: 短时阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.4°C
沉淀: 30%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
05:00 01/12
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 24%
湿度: 87%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
06:00 01/12
描述: 多云
温度: 22°C
感觉像: 22.4°C
沉淀: 24%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
07:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 23.1°C
沉淀: 21%
湿度: 84%
风向: 东北偏东
风速: 10km/h
08:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 24.2°C
沉淀: 22%
湿度: 80%
风向: 东北偏东
风速: 13km/h
09:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 26.5°C
沉淀: 21%
湿度: 76%
风向: 东北偏东
风速: 14km/h
10:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 27.1°C
沉淀: 16%
湿度: 70%
风向: 东北偏东
风速: 18km/h
11:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 27.8°C
沉淀: 15%
湿度: 68%
风向: 东北偏东
风速: 17km/h
12:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 27.8°C
沉淀: 13%
湿度: 67%
风向: 东北偏东
风速: 19km/h
13:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 27.9°C
沉淀: 14%
湿度: 66%
风向: 东北偏东
风速: 18km/h
14:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 27.6°C
沉淀: 12%
湿度: 68%
风向: 东北偏东
风速: 18km/h
15:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 27°C
沉淀: 14%
湿度: 70%
风向: 东北偏东
风速: 16km/h
16:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 26.5°C
沉淀: 13%
湿度: 73%
风向: 东北偏东
风速: 15km/h
17:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 24.2°C
沉淀: 13%
湿度: 75%
风向: 东北偏东
风速: 13km/h
18:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 23.4°C
沉淀: 14%
湿度: 78%
风向: 东北偏东
风速: 12km/h
19:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 23°C
沉淀: 19%
湿度: 78%
风向: 东北偏东
风速: 11km/h
20:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 22.9°C
沉淀: 19%
湿度: 79%
风向: 东北偏东
风速: 10km/h
21:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 22.7°C
沉淀: 19%
湿度: 79%
风向: 东北偏东
风速: 10km/h
22:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 22.5°C
沉淀: 19%
湿度: 81%
风向: 东北偏东
风速: 10km/h
23:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 22.5°C
沉淀: 20%
湿度: 81%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
00:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 22.4°C
沉淀: 22%
湿度: 83%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
01:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 22°C
沉淀: 17%
湿度: 83%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
02:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 18%
湿度: 83%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
03:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 19%
湿度: 83%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
04:00 02/12
描述: 大部晴朗
温度: 21°C
感觉像: 21.8°C
沉淀: 20%
湿度: 84%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
05:00 02/12
描述: 大部晴朗
温度: 21°C
感觉像: 21.5°C
沉淀: 20%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
06:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21.5°C
沉淀: 20%
湿度: 84%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
07:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 22.5°C
沉淀: 15%
湿度: 81%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
08:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 14%
湿度: 74%
风向: 东北偏东
风速: 12km/h
09:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 26.4°C
沉淀: 12%
湿度: 69%
风向: 东北偏东
风速: 16km/h
10:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 27.1°C
沉淀: 6%
湿度: 65%
风向: 东北偏东
风速: 19km/h
11:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 27.7°C
沉淀: 5%
湿度: 62%
风向: 东北偏东
风速: 19km/h
12:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 27.9°C
沉淀: 4%
湿度: 60%
风向: 东北
风速: 20km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
21°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call