Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Bình trong 2 tuần tới
18:00 06/12
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 20.8°C
沉淀: 10%
湿度: 66%
风向: 西北偏北
风速: 16km/h
19:00 06/12
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 20.7°C
沉淀: 6%
湿度: 66%
风向: 西北偏北
风速: 15km/h
20:00 06/12
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 20.6°C
沉淀: 4%
湿度: 66%
风向: 西北偏北
风速: 14km/h
21:00 06/12
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 20.3°C
沉淀: 1%
湿度: 67%
风向: 西北偏北
风速: 13km/h
22:00 06/12
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 19.9°C
沉淀: 1%
湿度: 68%
风向: 西北偏北
风速: 12km/h
23:00 06/12
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 19.7°C
沉淀: 1%
湿度: 70%
风向: 西北偏北
风速: 12km/h
00:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 19.4°C
沉淀: 4%
湿度: 72%
风向: 西北
风速: 12km/h
01:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 19.1°C
沉淀: 9%
湿度: 73%
风向: 西北
风速: 13km/h
02:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 18.8°C
沉淀: 9%
湿度: 74%
风向: 西北
风速: 13km/h
03:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 18.7°C
沉淀: 10%
湿度: 76%
风向: 西北
风速: 14km/h
04:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 18.4°C
沉淀: 8%
湿度: 77%
风向: 西北
风速: 14km/h
05:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 17.9°C
沉淀: 8%
湿度: 79%
风向: 西北偏西
风速: 15km/h
06:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 18°C
沉淀: 8%
湿度: 78%
风向: 西北偏西
风速: 14km/h
07:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀: 7%
湿度: 77%
风向: 西北
风速: 15km/h
08:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 19.3°C
沉淀: 7%
湿度: 74%
风向: 西北
风速: 17km/h
09:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 20.7°C
沉淀: 6%
湿度: 68%
风向: 西北偏北
风速: 18km/h
10:00 07/12
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22°C
沉淀: 8%
湿度: 64%
风向:
风速: 19km/h
11:00 07/12
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 9%
湿度: 64%
风向:
风速: 19km/h
12:00 07/12
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22.4°C
沉淀: 8%
湿度: 63%
风向: 东北偏北
风速: 19km/h
13:00 07/12
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 10%
湿度: 63%
风向: 东北偏北
风速: 19km/h
14:00 07/12
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22.1°C
沉淀: 8%
湿度: 63%
风向:
风速: 18km/h
15:00 07/12
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 8%
湿度: 65%
风向:
风速: 17km/h
16:00 07/12
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 1%
湿度: 66%
风向:
风速: 15km/h
17:00 07/12
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 21.5°C
沉淀: 2%
湿度: 67%
风向:
风速: 14km/h
18:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21.2°C
沉淀: 2%
湿度: 68%
风向:
风速: 12km/h
19:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21°C
沉淀: 2%
湿度: 69%
风向:
风速: 12km/h
20:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 20.7°C
沉淀: 3%
湿度: 70%
风向: 西北偏北
风速: 11km/h
21:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 20.4°C
沉淀: 3%
湿度: 72%
风向: 西北偏北
风速: 11km/h
22:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 20.1°C
沉淀: 4%
湿度: 74%
风向: 西北偏北
风速: 11km/h
23:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 19.9°C
沉淀: 4%
湿度: 76%
风向: 西北
风速: 11km/h
00:00 08/12
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 19.6°C
沉淀: 4%
湿度: 77%
风向: 西北
风速: 11km/h
01:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 19°C
感觉像: 19.5°C
沉淀: 10%
湿度: 78%
风向: 西北
风速: 12km/h
02:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 19°C
感觉像: 19.3°C
沉淀: 11%
湿度: 78%
风向: 西北
风速: 14km/h
03:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 19°C
感觉像: 19.2°C
沉淀: 11%
湿度: 78%
风向: 西北
风速: 15km/h
04:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 19°C
感觉像: 19.1°C
沉淀: 15%
湿度: 79%
风向: 西北
风速: 16km/h
05:00 08/12
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 19.1°C
沉淀: 17%
湿度: 81%
风向: 西北
风速: 15km/h
06:00 08/12
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 19°C
沉淀: 19%
湿度: 82%
风向: 西北
风速: 16km/h
07:00 08/12
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.2°C
沉淀: 37%
湿度: 83%
风向: 西北
风速: 17km/h
08:00 08/12
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.6°C
沉淀: 42%
湿度: 81%
风向: 西北
风速: 17km/h
09:00 08/12
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.3°C
沉淀: 40%
湿度: 80%
风向: 西北
风速: 18km/h
10:00 08/12
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 20.9°C
沉淀: 45%
湿度: 80%
风向: 西北
风速: 19km/h
11:00 08/12
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.5°C
沉淀: 42%
湿度: 80%
风向: 西北
风速: 19km/h
12:00 08/12
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.1°C
沉淀: 43%
湿度: 79%
风向: 西北
风速: 21km/h
13:00 08/12
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 44%
湿度: 80%
风向: 西北
风速: 21km/h
14:00 08/12
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.1°C
沉淀: 43%
湿度: 80%
风向: 西北
风速: 21km/h
15:00 08/12
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.1°C
沉淀: 46%
湿度: 81%
风向: 西北
风速: 21km/h
16:00 08/12
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 59%
湿度: 81%
风向: 西北
风速: 20km/h
17:00 08/12
描述:
温度: 21°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 65%
湿度: 83%
风向: 西北
风速: 18km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call