Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Bình trong 2 tuần tới
19:00 04/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 1%
湿度: 64%
风向: 西南偏西
风速: 20km/h
20:00 04/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36°C
沉淀: 1%
湿度: 66%
风向: 西南偏西
风速: 20km/h
21:00 04/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 1%
湿度: 66%
风向: 西南偏西
风速: 20km/h
22:00 04/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 1%
湿度: 66%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
23:00 04/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 1%
湿度: 67%
风向: 西南偏西
风速: 23km/h
00:00 05/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 2%
湿度: 68%
风向: 西南偏西
风速: 25km/h
01:00 05/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 2%
湿度: 68%
风向: 西南偏西
风速: 26km/h
02:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 4%
湿度: 69%
风向: 西南偏西
风速: 27km/h
03:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 5%
湿度: 70%
风向: 西南偏西
风速: 27km/h
04:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 34.3°C
沉淀: 3%
湿度: 70%
风向: 西南偏西
风速: 26km/h
05:00 05/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 3%
湿度: 70%
风向: 西南偏西
风速: 26km/h
06:00 05/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 3%
湿度: 70%
风向: 西南偏西
风速: 26km/h
07:00 05/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 35°C
沉淀: 3%
湿度: 69%
风向: 西南偏西
风速: 25km/h
08:00 05/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 2%
湿度: 67%
风向: 西南偏西
风速: 28km/h
09:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向: 西南偏西
风速: 28km/h
10:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 37.9°C
沉淀: 1%
湿度: 61%
风向: 西南偏西
风速: 29km/h
11:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 39.1°C
沉淀: 1%
湿度: 58%
风向: 西南偏西
风速: 30km/h
12:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 40.1°C
沉淀:
湿度: 56%
风向: 西南偏西
风速: 29km/h
13:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 41.1°C
沉淀:
湿度: 54%
风向: 西南偏西
风速: 30km/h
14:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 41.3°C
沉淀:
湿度: 53%
风向: 西南偏西
风速: 31km/h
15:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 41°C
沉淀:
湿度: 55%
风向: 西南偏西
风速: 29km/h
16:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 40.5°C
沉淀:
湿度: 57%
风向: 西南偏西
风速: 28km/h
17:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 39.3°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 西南偏西
风速: 26km/h
18:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 38.1°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向: 西南
风速: 24km/h
19:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.9°C
沉淀: 2%
湿度: 66%
风向: 西南
风速: 23km/h
20:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.7°C
沉淀: 2%
湿度: 67%
风向: 西南
风速: 23km/h
21:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.6°C
沉淀: 2%
湿度: 67%
风向: 西南偏西
风速: 24km/h
22:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.5°C
沉淀: 2%
湿度: 68%
风向: 西南
风速: 25km/h
23:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 2%
湿度: 68%
风向: 西南偏西
风速: 27km/h
00:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.6°C
沉淀: 2%
湿度: 68%
风向: 西南偏西
风速: 28km/h
01:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 7%
湿度: 69%
风向: 西南偏西
风速: 29km/h
02:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 3%
湿度: 70%
风向: 西南偏西
风速: 28km/h
03:00 06/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 3%
湿度: 70%
风向: 西南偏西
风速: 28km/h
04:00 06/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 3%
湿度: 71%
风向: 西南偏西
风速: 28km/h
05:00 06/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 6%
湿度: 70%
风向: 西南偏西
风速: 28km/h
06:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 7%
湿度: 70%
风向: 西南偏西
风速: 27km/h
07:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 3%
湿度: 69%
风向: 西南偏西
风速: 26km/h
08:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 2%
湿度: 68%
风向: 西南偏西
风速: 29km/h
09:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 37.6°C
沉淀: 1%
湿度: 64%
风向: 西南偏西
风速: 30km/h
10:00 06/08
描述: 大部分地区多云伴有风
温度: 33°C
感觉像: 38.6°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 西南偏西
风速: 32km/h
11:00 06/08
描述: 大部分地区多云伴有风
温度: 33°C
感觉像: 40°C
沉淀:
湿度: 57%
风向: 西南偏西
风速: 33km/h
12:00 06/08
描述: 大部分地区多云伴有风
温度: 34°C
感觉像: 40.9°C
沉淀:
湿度: 55%
风向: 西南偏西
风速: 32km/h
13:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 41.6°C
沉淀:
湿度: 53%
风向: 西南偏西
风速: 31km/h
14:00 06/08
描述: 大部分地区多云伴有风
温度: 35°C
感觉像: 41.6°C
沉淀:
湿度: 53%
风向: 西南偏西
风速: 31km/h
15:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 41.1°C
沉淀:
湿度: 54%
风向: 西南偏西
风速: 29km/h
16:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 40.8°C
沉淀: 2%
湿度: 56%
风向: 西南
风速: 28km/h
17:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 39.7°C
沉淀: 2%
湿度: 59%
风向: 西南
风速: 26km/h
18:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 38.4°C
沉淀: 3%
湿度: 62%
风向: 西南
风速: 24km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
35°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call