Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hải Phòng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hải Phòng hiện tại, Dự báo thời tiết Hải Phòng trong 2 tuần tới
20:00 06/12
描述: 大部晴朗
温度: 18°C
感觉像: 18.2°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向: 东北偏东
风速: 3km/h
21:00 06/12
描述: 大部晴朗
温度: 18°C
感觉像: 17.5°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向: 东北偏北
风速: 3km/h
22:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 17°C
感觉像: 16.5°C
沉淀: 1%
湿度: 70%
风向:
风速: 3km/h
23:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 16°C
感觉像: 15.7°C
沉淀: 1%
湿度: 72%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
00:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 15°C
感觉像: 15.3°C
沉淀: 1%
湿度: 73%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
01:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 15°C
感觉像: 14.8°C
沉淀: 1%
湿度: 73%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
02:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 15°C
感觉像: 14.5°C
沉淀: 2%
湿度: 74%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
03:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 15°C
感觉像: 14.6°C
沉淀: 3%
湿度: 72%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
04:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 14°C
感觉像: 14.3°C
沉淀: 3%
湿度: 73%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
05:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 14°C
感觉像: 13.9°C
沉淀: 3%
湿度: 77%
风向: 西北偏北
风速: 2km/h
06:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 14°C
感觉像: 13.8°C
沉淀: 3%
湿度: 77%
风向:
风速: 2km/h
07:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 15°C
感觉像: 14.5°C
沉淀: 2%
湿度: 76%
风向:
风速: 3km/h
08:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 18°C
感觉像: 17.6°C
沉淀: 1%
湿度: 62%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
09:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 21°C
感觉像: 20.6°C
沉淀:
湿度: 45%
风向: 东北
风速: 6km/h
10:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 23°C
感觉像: 22.6°C
沉淀:
湿度: 37%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
11:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 23°C
感觉像: 23.4°C
沉淀:
湿度: 36%
风向:
风速: 11km/h
12:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 24°C
感觉像: 24°C
沉淀:
湿度: 36%
风向:
风速: 12km/h
13:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 24°C
感觉像: 24.2°C
沉淀:
湿度: 38%
风向: 东南偏东
风速: 13km/h
14:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 24°C
感觉像: 23.9°C
沉淀:
湿度: 38%
风向: 东南偏东
风速: 14km/h
15:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 23°C
感觉像: 23.3°C
沉淀:
湿度: 40%
风向: 东南
风速: 15km/h
16:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 22°C
感觉像: 22.3°C
沉淀:
湿度: 44%
风向: 东南偏东
风速: 15km/h
17:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 21°C
感觉像: 20.6°C
沉淀:
湿度: 50%
风向: 东南
风速: 12km/h
18:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 19°C
感觉像: 19.3°C
沉淀:
湿度: 57%
风向: 东南
风速: 8km/h
19:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 18°C
感觉像: 18.3°C
沉淀:
湿度: 61%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
20:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀: 1%
湿度: 65%
风向:
风速: 6km/h
21:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 17°C
感觉像: 17.3°C
沉淀: 1%
湿度: 66%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
22:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 17°C
感觉像: 16.8°C
沉淀: 1%
湿度: 67%
风向: 东北
风速: 6km/h
23:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 16°C
感觉像: 16.2°C
沉淀: 1%
湿度: 67%
风向: 东北
风速: 5km/h
00:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 16°C
感觉像: 16°C
沉淀: 1%
湿度: 67%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
01:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 16°C
感觉像: 15.6°C
沉淀: 2%
湿度: 68%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
02:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 15°C
感觉像: 15.4°C
沉淀: 2%
湿度: 69%
风向:
风速: 4km/h
03:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 15°C
感觉像: 15.3°C
沉淀: 2%
湿度: 69%
风向:
风速: 5km/h
04:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 15°C
感觉像: 14.9°C
沉淀: 2%
湿度: 70%
风向:
风速: 4km/h
05:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 15°C
感觉像: 14.8°C
沉淀: 2%
湿度: 73%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
06:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 15°C
感觉像: 14.9°C
沉淀: 2%
湿度: 73%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
07:00 08/12
描述: 大部地区晴朗
温度: 16°C
感觉像: 15.5°C
沉淀: 2%
湿度: 73%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
08:00 08/12
描述: 大部地区晴朗
温度: 19°C
感觉像: 18.5°C
沉淀: 1%
湿度: 61%
风向:
风速: 5km/h
09:00 08/12
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21.3°C
沉淀:
湿度: 49%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
10:00 08/12
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 23.1°C
沉淀:
湿度: 44%
风向: 东北
风速: 7km/h
11:00 08/12
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 23.8°C
沉淀:
湿度: 44%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
12:00 08/12
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 24.6°C
沉淀:
湿度: 43%
风向:
风速: 10km/h
13:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 24.9°C
沉淀:
湿度: 45%
风向:
风速: 11km/h
14:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 24.2°C
沉淀:
湿度: 48%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
15:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 23.3°C
沉淀:
湿度: 53%
风向: 东南偏东
风速: 13km/h
16:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 22.6°C
沉淀:
湿度: 57%
风向: 东南偏东
风速: 13km/h
17:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 1%
湿度: 62%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
18:00 08/12
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 21.2°C
沉淀: 1%
湿度: 65%
风向:
风速: 9km/h
19:00 08/12
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 6%
湿度: 67%
风向:
风速: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
16°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
15°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
14°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
17°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call