Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hải Phòng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hải Phòng hiện tại, Dự báo thời tiết Hải Phòng trong 2 tuần tới
21:00 04/08
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 40.2°C
沉淀: 11%
湿度: 85%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
22:00 04/08
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 39.7°C
沉淀: 8%
湿度: 86%
风向: 西北
风速: 7km/h
23:00 04/08
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 39.2°C
沉淀: 6%
湿度: 87%
风向:
风速: 7km/h
00:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 38.1°C
沉淀: 6%
湿度: 88%
风向: 西北
风速: 4km/h
01:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 37.3°C
沉淀: 5%
湿度: 90%
风向: 西北
风速: 2km/h
02:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 36.8°C
沉淀: 6%
湿度: 90%
风向: 西北
风速: 4km/h
03:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 6%
湿度: 91%
风向: 西北
风速: 4km/h
04:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 16%
湿度: 92%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
05:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 14%
湿度: 93%
风向: 西
风速: 3km/h
06:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 10%
湿度: 93%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
07:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 38°C
沉淀: 6%
湿度: 87%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
08:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 39.8°C
沉淀: 5%
湿度: 81%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
09:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 32°C
感觉像: 42.3°C
沉淀: 3%
湿度: 75%
风向: 西北偏西
风速: 10km/h
10:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 43.8°C
沉淀: 2%
湿度: 70%
风向: 西北偏西
风速: 11km/h
11:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 34°C
感觉像: 45.6°C
沉淀: 1%
湿度: 65%
风向: 西北偏西
风速: 11km/h
12:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 47.3°C
沉淀: 4%
湿度: 63%
风向: 西北偏西
风速: 11km/h
13:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 36°C
感觉像: 47.9°C
沉淀: 7%
湿度: 59%
风向: 西
风速: 12km/h
14:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 36°C
感觉像: 47.7°C
沉淀: 6%
湿度: 59%
风向: 西
风速: 11km/h
15:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 47.2°C
沉淀: 4%
湿度: 58%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
16:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 46.7°C
沉淀: 4%
湿度: 60%
风向: 西南
风速: 9km/h
17:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 45.4°C
沉淀: 4%
湿度: 64%
风向:
风速: 9km/h
18:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 43.9°C
沉淀: 6%
湿度: 70%
风向: 西南偏南
风速: 10km/h
19:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 42.4°C
沉淀: 4%
湿度: 74%
风向:
风速: 10km/h
20:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 42°C
沉淀: 4%
湿度: 76%
风向: 西南偏南
风速: 9km/h
21:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 41.5°C
沉淀: 4%
湿度: 77%
风向: 西南偏南
风速: 10km/h
22:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 40.8°C
沉淀: 7%
湿度: 79%
风向: 西南偏南
风速: 9km/h
23:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 40.1°C
沉淀: 7%
湿度: 80%
风向: 西南
风速: 8km/h
00:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 39.2°C
沉淀: 7%
湿度: 81%
风向: 西南
风速: 6km/h
01:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 38.1°C
沉淀: 5%
湿度: 81%
风向: 西南
风速: 6km/h
02:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 37.3°C
沉淀: 5%
湿度: 83%
风向: 西南
风速: 7km/h
03:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 36.5°C
沉淀: 5%
湿度: 83%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
04:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 36°C
沉淀: 5%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
05:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 5%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 4km/h
06:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 5%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
07:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 37.6°C
沉淀: 4%
湿度: 80%
风向: 西
风速: 8km/h
08:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 39.4°C
沉淀: 3%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 10km/h
09:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 41.4°C
沉淀: 2%
湿度: 73%
风向: 西
风速: 11km/h
10:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 42.8°C
沉淀: 2%
湿度: 68%
风向: 西
风速: 12km/h
11:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 44.3°C
沉淀: 1%
湿度: 65%
风向: 西
风速: 12km/h
12:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 45.9°C
沉淀: 1%
湿度: 62%
风向: 西
风速: 12km/h
13:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 46.8°C
沉淀: 5%
湿度: 61%
风向: 西
风速: 11km/h
14:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 46.5°C
沉淀: 5%
湿度: 61%
风向: 西南
风速: 10km/h
15:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 46°C
沉淀: 6%
湿度: 62%
风向: 西南偏南
风速: 10km/h
16:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 45.4°C
沉淀: 6%
湿度: 66%
风向: 西南偏南
风速: 10km/h
17:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 44.7°C
沉淀: 7%
湿度: 69%
风向:
风速: 11km/h
18:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 43.3°C
沉淀: 8%
湿度: 73%
风向:
风速: 11km/h
19:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 41.8°C
沉淀: 7%
湿度: 76%
风向:
风速: 11km/h
20:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 41.2°C
沉淀: 7%
湿度: 77%
风向:
风速: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
31°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call