Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Long An trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Long An hiện tại, Dự báo thời tiết Long An trong 2 tuần tới
13:00 19/04
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.3°C
沉淀: 46%
湿度: 65%
风向: 西南
风速: 9km/h
14:00 19/04
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 100%
湿度: 82%
风向: 西南
风速: 9km/h
15:00 19/04
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 100%
湿度: 81%
风向: 西南
风速: 10km/h
16:00 19/04
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 73%
湿度: 80%
风向: 西南偏南
风速: 11km/h
17:00 19/04
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 24%
湿度: 79%
风向: 西南偏南
风速: 10km/h
18:00 19/04
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 17%
湿度: 84%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
19:00 19/04
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 19%
湿度: 90%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
20:00 19/04
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 24%
湿度: 90%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
21:00 19/04
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31°C
沉淀: 24%
湿度: 90%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
22:00 19/04
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 24%
湿度: 90%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
23:00 19/04
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 23%
湿度: 93%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
00:00 20/04
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 24%
湿度: 94%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
01:00 20/04
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 18%
湿度: 94%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
02:00 20/04
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 19%
湿度: 94%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
03:00 20/04
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 35%
湿度: 94%
风向:
风速: 5km/h
04:00 20/04
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 29°C
沉淀: 24%
湿度: 96%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
05:00 20/04
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 29°C
沉淀: 22%
湿度: 96%
风向:
风速: 6km/h
06:00 20/04
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 21%
湿度: 95%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
07:00 20/04
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 31%
湿度: 91%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
08:00 20/04
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 41%
湿度: 85%
风向: 西南
风速: 7km/h
09:00 20/04
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35°C
沉淀: 30%
湿度: 79%
风向: 西南
风速: 8km/h
10:00 20/04
描述: 局部雷雨
温度: 31°C
感觉像: 36.7°C
沉淀: 30%
湿度: 71%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
11:00 20/04
描述: 局部多云
温度: 32°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 24%
湿度: 65%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
12:00 20/04
描述: 局部雷雨
温度: 32°C
感觉像: 38.5°C
沉淀: 33%
湿度: 62%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
13:00 20/04
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 38.8°C
沉淀: 49%
湿度: 59%
风向: 西
风速: 9km/h
14:00 20/04
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 38.2°C
沉淀: 53%
湿度: 63%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
15:00 20/04
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 36.9°C
沉淀: 61%
湿度: 66%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
16:00 20/04
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37.3°C
沉淀: 63%
湿度: 68%
风向: 西南
风速: 8km/h
17:00 20/04
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 59%
湿度: 73%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
18:00 20/04
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35°C
沉淀: 58%
湿度: 79%
风向:
风速: 6km/h
19:00 20/04
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 34°C
沉淀: 34%
湿度: 85%
风向:
风速: 8km/h
20:00 20/04
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.8°C
沉淀: 30%
湿度: 87%
风向:
风速: 7km/h
21:00 20/04
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 24%
湿度: 88%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
22:00 20/04
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 23%
湿度: 88%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
23:00 20/04
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 24%
湿度: 90%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
00:00 21/04
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 24%
湿度: 90%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
01:00 21/04
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 13%
湿度: 91%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
02:00 21/04
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 13%
湿度: 92%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
03:00 21/04
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 12%
湿度: 94%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
04:00 21/04
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 8%
湿度: 94%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
05:00 21/04
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 8%
湿度: 96%
风向:
风速: 6km/h
06:00 21/04
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 8%
湿度: 95%
风向: 西南偏南
风速: 4km/h
07:00 21/04
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 24%
湿度: 91%
风向: 西南偏南
风速: 4km/h
08:00 21/04
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 24%
湿度: 84%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
09:00 21/04
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 24%
湿度: 78%
风向: 西南
风速: 8km/h
10:00 21/04
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.6°C
沉淀: 42%
湿度: 72%
风向: 西南
风速: 8km/h
11:00 21/04
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 38.6°C
沉淀: 39%
湿度: 66%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
12:00 21/04
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 39.4°C
沉淀: 43%
湿度: 63%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
25°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call