Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đà Nẵng hiện tại, Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 2 tuần tới
04:00 05/06
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 2%
湿度: 88%
风向: 西南
风速: 7km/h
05:00 05/06
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 2%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
06:00 05/06
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31°C
沉淀: 3%
湿度: 86%
风向: 西
风速: 6km/h
07:00 05/06
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34°C
沉淀: 3%
湿度: 76%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
08:00 05/06
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.5°C
沉淀: 2%
湿度: 69%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
09:00 05/06
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 37.9°C
沉淀: 13%
湿度: 63%
风向:
风速: 6km/h
10:00 05/06
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 39.1°C
沉淀: 22%
湿度: 62%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
11:00 05/06
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 39.8°C
沉淀: 24%
湿度: 60%
风向: 东北偏北
风速: 10km/h
12:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 39.9°C
沉淀: 40%
湿度: 60%
风向: 东北偏北
风速: 14km/h
13:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 39.7°C
沉淀: 39%
湿度: 62%
风向: 东北偏北
风速: 15km/h
14:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 39.5°C
沉淀: 36%
湿度: 63%
风向: 东北
风速: 14km/h
15:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 38.8°C
沉淀: 45%
湿度: 66%
风向: 东北
风速: 13km/h
16:00 05/06
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37.5°C
沉淀: 62%
湿度: 68%
风向: 东北
风速: 11km/h
17:00 05/06
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 72%
湿度: 73%
风向: 东北
风速: 8km/h
18:00 05/06
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 73%
湿度: 77%
风向:
风速: 6km/h
19:00 05/06
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 64%
湿度: 79%
风向:
风速: 6km/h
20:00 05/06
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 66%
湿度: 80%
风向: 西南
风速: 6km/h
21:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 45%
湿度: 81%
风向: 西南
风速: 5km/h
22:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 37%
湿度: 83%
风向: 西南
风速: 6km/h
23:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31°C
沉淀: 35%
湿度: 84%
风向: 西南
风速: 6km/h
00:00 06/06
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 24%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
01:00 06/06
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 17%
湿度: 86%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
02:00 06/06
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 22%
湿度: 86%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
03:00 06/06
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 21%
湿度: 86%
风向: 西南偏西
风速: 4km/h
04:00 06/06
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 24%
湿度: 87%
风向: 西
风速: 4km/h
05:00 06/06
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 24%
湿度: 87%
风向: 西
风速: 3km/h
06:00 06/06
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 23%
湿度: 86%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
07:00 06/06
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 20%
湿度: 77%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
08:00 06/06
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 23%
湿度: 71%
风向: 西北
风速: 4km/h
09:00 06/06
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37.4°C
沉淀: 21%
湿度: 66%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
10:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 38.7°C
沉淀: 41%
湿度: 64%
风向:
风速: 7km/h
11:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 39.6°C
沉淀: 50%
湿度: 62%
风向:
风速: 9km/h
12:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 33°C
感觉像: 39.4°C
沉淀: 64%
湿度: 62%
风向: 东北偏北
风速: 12km/h
13:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 32°C
感觉像: 39°C
沉淀: 68%
湿度: 64%
风向:
风速: 13km/h
14:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 32°C
感觉像: 38.9°C
沉淀: 65%
湿度: 65%
风向: 东北偏北
风速: 13km/h
15:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 38°C
沉淀: 62%
湿度: 69%
风向: 东北偏北
风速: 12km/h
16:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 70%
湿度: 72%
风向: 东北偏北
风速: 10km/h
17:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 72%
湿度: 76%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
18:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34°C
沉淀: 70%
湿度: 79%
风向: 东北
风速: 6km/h
19:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 63%
湿度: 81%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
20:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 58%
湿度: 82%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
21:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 31.9°C
沉淀: 60%
湿度: 83%
风向: 西南
风速: 6km/h
22:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31°C
沉淀: 44%
湿度: 85%
风向: 西南
风速: 7km/h
23:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 42%
湿度: 84%
风向: 西南
风速: 7km/h
00:00 07/06
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 42%
湿度: 86%
风向: 西南
风速: 7km/h
01:00 07/06
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 39%
湿度: 88%
风向: 西南
风速: 6km/h
02:00 07/06
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 39%
湿度: 89%
风向: 西南
风速: 6km/h
03:00 07/06
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 35%
湿度: 89%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
26°C
Khánh Hòa
26°C
Nghệ An
27°C
Hà Tĩnh
27°C
Phú Yên
27°C
Đăk Lăk
23°C
Đăk Nông
22°C
Gia Lai
21°C
Kon Tum
22°C
Lâm Đồng
17°C
Ninh Thuận
26°C
Quảng Nam
26°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call