Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đà Nẵng hiện tại, Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 2 tuần tới
20:00 04/08
描述: 局部多云
温度: 34°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 1%
湿度: 47%
风向: 西南
风速: 8km/h
21:00 04/08
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 1%
湿度: 48%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
22:00 04/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 1%
湿度: 49%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
23:00 04/08
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 1%
湿度: 58%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
00:00 05/08
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
01:00 05/08
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 1%
湿度: 61%
风向: 西南偏西
风速: 4km/h
02:00 05/08
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 1%
湿度: 61%
风向: 西南偏西
风速: 4km/h
03:00 05/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 2%
湿度: 62%
风向: 西南
风速: 4km/h
04:00 05/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 34.3°C
沉淀: 2%
湿度: 61%
风向: 西南
风速: 5km/h
05:00 05/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 2%
湿度: 61%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
06:00 05/08
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 2%
湿度: 59%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
07:00 05/08
描述: 多云
温度: 33°C
感觉像: 37.2°C
沉淀: 1%
湿度: 54%
风向: 西南
风速: 6km/h
08:00 05/08
描述: 多云
温度: 34°C
感觉像: 38.4°C
沉淀:
湿度: 49%
风向: 西南
风速: 9km/h
09:00 05/08
描述: 多云
温度: 35°C
感觉像: 39.5°C
沉淀:
湿度: 46%
风向: 西南
风速: 12km/h
10:00 05/08
描述: 多云
温度: 36°C
感觉像: 40.7°C
沉淀: 2%
湿度: 43%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
11:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 37°C
感觉像: 42.7°C
沉淀: 3%
湿度: 41%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
12:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 37°C
感觉像: 42.7°C
沉淀: 8%
湿度: 40%
风向: 西
风速: 16km/h
13:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 42.2°C
沉淀: 13%
湿度: 44%
风向: 西北
风速: 15km/h
14:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 42.3°C
沉淀: 14%
湿度: 45%
风向: 西北偏西
风速: 12km/h
15:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 42.3°C
沉淀: 16%
湿度: 46%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
16:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 41.5°C
沉淀: 6%
湿度: 48%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
17:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 40.9°C
沉淀: 4%
湿度: 51%
风向:
风速: 11km/h
18:00 05/08
描述: 多云
温度: 34°C
感觉像: 39.7°C
沉淀: 3%
湿度: 55%
风向: 东南偏南
风速: 11km/h
19:00 05/08
描述: 多云
温度: 33°C
感觉像: 38.4°C
沉淀: 1%
湿度: 56%
风向:
风速: 10km/h
20:00 05/08
描述: 多云
温度: 32°C
感觉像: 37.7°C
沉淀: 1%
湿度: 57%
风向: 西南偏南
风速: 10km/h
21:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 36.9°C
沉淀: 1%
湿度: 57%
风向: 西南
风速: 10km/h
22:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 36.5°C
沉淀: 1%
湿度: 56%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
23:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 1%
湿度: 58%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
00:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
01:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 35.5°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
02:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 35°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 西南
风速: 6km/h
03:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 1%
湿度: 61%
风向: 西南
风速: 7km/h
04:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 西南
风速: 7km/h
05:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 1%
湿度: 61%
风向: 西南
风速: 7km/h
06:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 西南
风速: 6km/h
07:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 37.2°C
沉淀: 1%
湿度: 54%
风向: 西南
风速: 8km/h
08:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 39.1°C
沉淀:
湿度: 49%
风向: 西南
风速: 11km/h
09:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 41.1°C
沉淀:
湿度: 45%
风向: 西南
风速: 14km/h
10:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 37°C
感觉像: 42.5°C
沉淀: 4%
湿度: 42%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
11:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 38°C
感觉像: 44°C
沉淀: 4%
湿度: 40%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
12:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 38°C
感觉像: 44.3°C
沉淀: 4%
湿度: 40%
风向: 西
风速: 14km/h
13:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 37°C
感觉像: 43.7°C
沉淀: 10%
湿度: 43%
风向: 西北
风速: 12km/h
14:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 37°C
感觉像: 43.9°C
沉淀: 17%
湿度: 44%
风向: 西北
风速: 11km/h
15:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 43.5°C
沉淀: 20%
湿度: 47%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
16:00 06/08
描述: 多云
温度: 36°C
感觉像: 42.9°C
沉淀: 3%
湿度: 50%
风向:
风速: 8km/h
17:00 06/08
描述: 多云
温度: 35°C
感觉像: 41.6°C
沉淀: 1%
湿度: 53%
风向: 东南
风速: 10km/h
18:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 40.3°C
沉淀: 2%
湿度: 57%
风向: 东南偏南
风速: 9km/h
19:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 39.1°C
沉淀: 2%
湿度: 59%
风向:
风速: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
31°C
Bắc Kạn
30°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
30°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call