Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đăk Lăk trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Lăk hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Lăk trong 2 tuần tới
19:00 06/12
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 20.2°C
沉淀: 4%
湿度: 81%
风向: 东北偏东
风速: 12km/h
20:00 06/12
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 19.8°C
沉淀: 4%
湿度: 81%
风向: 东北偏东
风速: 12km/h
21:00 06/12
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 19.4°C
沉淀: 4%
湿度: 82%
风向:
风速: 12km/h
22:00 06/12
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 19°C
沉淀: 4%
湿度: 83%
风向:
风速: 11km/h
23:00 06/12
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 18.5°C
沉淀: 4%
湿度: 85%
风向:
风速: 10km/h
00:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 18.5°C
沉淀: 4%
湿度: 85%
风向:
风速: 10km/h
01:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 18.3°C
沉淀: 4%
湿度: 87%
风向:
风速: 9km/h
02:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀: 11%
湿度: 87%
风向:
风速: 9km/h
03:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀: 11%
湿度: 87%
风向:
风速: 9km/h
04:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 17.9°C
沉淀: 11%
湿度: 89%
风向:
风速: 9km/h
05:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀: 11%
湿度: 88%
风向:
风速: 9km/h
06:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀: 11%
湿度: 88%
风向:
风速: 8km/h
07:00 07/12
描述: 大部分地区多云
温度: 19°C
感觉像: 19°C
沉淀: 7%
湿度: 84%
风向:
风速: 8km/h
08:00 07/12
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 20.7°C
沉淀: 5%
湿度: 76%
风向: 东北偏东
风速: 14km/h
09:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 22.2°C
沉淀: 4%
湿度: 70%
风向: 东北偏东
风速: 17km/h
10:00 07/12
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 23.5°C
沉淀: 5%
湿度: 64%
风向: 东北偏东
风速: 18km/h
11:00 07/12
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 24.4°C
沉淀: 5%
湿度: 62%
风向: 东北偏东
风速: 19km/h
12:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 24.8°C
沉淀: 4%
湿度: 61%
风向: 东北偏东
风速: 19km/h
13:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 26.3°C
沉淀: 4%
湿度: 60%
风向: 东北偏东
风速: 19km/h
14:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 24.8°C
沉淀: 4%
湿度: 61%
风向: 东北偏东
风速: 18km/h
15:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 24.4°C
沉淀: 5%
湿度: 62%
风向: 东北偏东
风速: 17km/h
16:00 07/12
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 23.7°C
沉淀: 5%
湿度: 64%
风向: 东北偏东
风速: 16km/h
17:00 07/12
描述: 大部地区晴朗
温度: 22°C
感觉像: 22.2°C
沉淀: 7%
湿度: 69%
风向:
风速: 13km/h
18:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 21°C
感觉像: 20.9°C
沉淀: 8%
湿度: 73%
风向:
风速: 12km/h
19:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 20°C
感觉像: 20.1°C
沉淀: 9%
湿度: 75%
风向:
风速: 11km/h
20:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 20°C
感觉像: 19.5°C
沉淀: 9%
湿度: 77%
风向:
风速: 11km/h
21:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 19°C
感觉像: 18.9°C
沉淀: 10%
湿度: 79%
风向:
风速: 10km/h
22:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀: 11%
湿度: 82%
风向:
风速: 9km/h
23:00 07/12
描述: 大部晴朗
温度: 18°C
感觉像: 17.7°C
沉淀: 11%
湿度: 84%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
00:00 08/12
描述: 大部晴朗
温度: 17°C
感觉像: 17.4°C
沉淀: 12%
湿度: 86%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
01:00 08/12
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 17.3°C
沉淀: 12%
湿度: 86%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
02:00 08/12
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 17.1°C
沉淀: 12%
湿度: 87%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
03:00 08/12
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 17°C
沉淀: 13%
湿度: 89%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
04:00 08/12
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 17°C
沉淀: 13%
湿度: 90%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
05:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 17°C
感觉像: 17.2°C
沉淀: 13%
湿度: 90%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
06:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 18°C
感觉像: 17.5°C
沉淀: 13%
湿度: 90%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
07:00 08/12
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 19.4°C
沉淀: 12%
湿度: 85%
风向:
风速: 5km/h
08:00 08/12
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 11%
湿度: 78%
风向:
风速: 8km/h
09:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 23.6°C
沉淀: 9%
湿度: 73%
风向:
风速: 12km/h
10:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 26.4°C
沉淀: 20%
湿度: 67%
风向: 东北偏东
风速: 15km/h
11:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 27.3°C
沉淀: 13%
湿度: 65%
风向: 东北偏东
风速: 17km/h
12:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 27.5°C
沉淀: 13%
湿度: 64%
风向: 东北偏东
风速: 18km/h
13:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 27.4°C
沉淀: 15%
湿度: 65%
风向: 东北偏东
风速: 18km/h
14:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 27.1°C
沉淀: 17%
湿度: 67%
风向: 东北偏东
风速: 17km/h
15:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 26.7°C
沉淀: 20%
湿度: 69%
风向: 东北偏东
风速: 17km/h
16:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 24.8°C
沉淀: 9%
湿度: 72%
风向: 东北偏东
风速: 16km/h
17:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 23.5°C
沉淀: 10%
湿度: 76%
风向: 东北偏东
风速: 14km/h
18:00 08/12
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 22.6°C
沉淀: 11%
湿度: 81%
风向: 东北偏东
风速: 13km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
16°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
15°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
14°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
17°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call