Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bắc Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bắc Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Giang trong 2 tuần tới
12:00 30/11
描述: 晴朗
温度: 22°C
感觉像: 21.6°C
沉淀:
湿度: 41%
风向: 东北偏北
风速: 14km/h
13:00 30/11
描述: 晴朗
温度: 22°C
感觉像: 22.4°C
沉淀:
湿度: 39%
风向: 东北偏北
风速: 13km/h
14:00 30/11
描述: 晴朗
温度: 23°C
感觉像: 22.7°C
沉淀:
湿度: 39%
风向: 东北偏北
风速: 13km/h
15:00 30/11
描述: 晴朗
温度: 23°C
感觉像: 23°C
沉淀:
湿度: 38%
风向: 东北偏北
风速: 13km/h
16:00 30/11
描述: 大部地区晴朗
温度: 23°C
感觉像: 22.5°C
沉淀:
湿度: 40%
风向: 东北偏北
风速: 12km/h
17:00 30/11
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21.2°C
沉淀:
湿度: 44%
风向: 东北偏北
风速: 11km/h
18:00 30/11
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 20.1°C
沉淀:
湿度: 47%
风向: 东北
风速: 10km/h
19:00 30/11
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 19.3°C
沉淀:
湿度: 49%
风向: 东北
风速: 11km/h
20:00 30/11
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 18.9°C
沉淀:
湿度: 49%
风向: 东北
风速: 11km/h
21:00 30/11
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 18.4°C
沉淀:
湿度: 52%
风向: 东北
风速: 11km/h
22:00 30/11
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀:
湿度: 52%
风向: 东北
风速: 10km/h
23:00 30/11
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 17.6°C
沉淀:
湿度: 54%
风向: 东北
风速: 9km/h
00:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 17°C
沉淀: 1%
湿度: 57%
风向: 东北
风速: 8km/h
01:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 17°C
感觉像: 16.5°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
02:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 16°C
感觉像: 16.3°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
03:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 16°C
感觉像: 16.1°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 东北偏北
风速: 9km/h
04:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 16°C
感觉像: 16°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 东北偏北
风速: 9km/h
05:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 16°C
感觉像: 15.6°C
沉淀: 1%
湿度: 62%
风向: 东北偏北
风速: 9km/h
06:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 15°C
感觉像: 15°C
沉淀: 1%
湿度: 64%
风向: 东北偏北
风速: 9km/h
07:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 16°C
感觉像: 15.5°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向: 东北偏北
风速: 9km/h
08:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 16.7°C
沉淀:
湿度: 58%
风向: 东北偏北
风速: 11km/h
09:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 18.6°C
沉淀:
湿度: 51%
风向: 东北偏北
风速: 12km/h
10:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 20.1°C
沉淀:
湿度: 47%
风向: 东北偏北
风速: 13km/h
11:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21°C
沉淀:
湿度: 45%
风向: 东北偏北
风速: 12km/h
12:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 21.8°C
沉淀:
湿度: 43%
风向: 东北偏北
风速: 11km/h
13:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 22.2°C
沉淀:
湿度: 43%
风向: 东北偏北
风速: 10km/h
14:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 22.6°C
沉淀:
湿度: 41%
风向: 东北偏北
风速: 10km/h
15:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 22.6°C
沉淀:
湿度: 42%
风向: 东北偏北
风速: 10km/h
16:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 22.4°C
沉淀:
湿度: 43%
风向: 东北偏北
风速: 9km/h
17:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 21.3°C
沉淀:
湿度: 47%
风向: 东北
风速: 9km/h
18:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 20.5°C
沉淀:
湿度: 50%
风向: 东北
风速: 8km/h
19:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 19.6°C
沉淀:
湿度: 52%
风向: 东北
风速: 9km/h
20:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 19°C
感觉像: 19.1°C
沉淀:
湿度: 55%
风向: 东北
风速: 8km/h
21:00 01/12
描述: 大部分地区多云
温度: 19°C
感觉像: 18.6°C
沉淀: 1%
湿度: 57%
风向: 东北
风速: 8km/h
22:00 01/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 18.4°C
沉淀: 1%
湿度: 58%
风向: 东北
风速: 8km/h
23:00 01/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 18.2°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 东北
风速: 8km/h
00:00 02/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀: 1%
湿度: 58%
风向: 东北
风速: 8km/h
01:00 02/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 17.7°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 东北
风速: 8km/h
02:00 02/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 17.6°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
03:00 02/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 17.5°C
沉淀: 1%
湿度: 61%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
04:00 02/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 17.5°C
沉淀: 1%
湿度: 61%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
05:00 02/12
描述: 多云
温度: 17°C
感觉像: 17.2°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
06:00 02/12
描述: 多云
温度: 17°C
感觉像: 17.1°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
07:00 02/12
描述: 多云
温度: 17°C
感觉像: 17.3°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
08:00 02/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 18°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 东北偏北
风速: 11km/h
09:00 02/12
描述: 大部分地区多云
温度: 19°C
感觉像: 18.7°C
沉淀:
湿度: 55%
风向: 东北偏北
风速: 12km/h
10:00 02/12
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 20°C
沉淀:
湿度: 50%
风向: 东北偏北
风速: 13km/h
11:00 02/12
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 20.9°C
沉淀:
湿度: 47%
风向: 东北偏北
风速: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
21°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call