Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bắc Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bắc Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Giang trong 2 tuần tới
08:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 19.9°C
沉淀: 1%
湿度: 69%
风向:
风速: 11km/h
09:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 21.2°C
沉淀: 1%
湿度: 62%
风向: 东北偏北
风速: 13km/h
10:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22.1°C
沉淀:
湿度: 59%
风向: 东北偏北
风速: 14km/h
11:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 22.6°C
沉淀:
湿度: 58%
风向: 东北偏北
风速: 14km/h
12:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 23.1°C
沉淀:
湿度: 56%
风向: 东北偏北
风速: 14km/h
13:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 23.5°C
沉淀:
湿度: 56%
风向: 东北偏北
风速: 13km/h
14:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 23.7°C
沉淀:
湿度: 55%
风向:
风速: 13km/h
15:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 24°C
沉淀:
湿度: 55%
风向:
风速: 12km/h
16:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 23.6°C
沉淀:
湿度: 58%
风向:
风速: 11km/h
17:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 22.6°C
沉淀: 1%
湿度: 61%
风向: 东北偏北
风速: 9km/h
18:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 2%
湿度: 67%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
19:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 20.5°C
沉淀: 3%
湿度: 70%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
20:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 20.1°C
沉淀: 3%
湿度: 73%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
21:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 19.5°C
沉淀: 4%
湿度: 76%
风向: 东北
风速: 6km/h
22:00 24/10
描述: 大部晴朗
温度: 19°C
感觉像: 18.9°C
沉淀: 4%
湿度: 79%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
23:00 24/10
描述: 大部晴朗
温度: 19°C
感觉像: 18.5°C
沉淀: 4%
湿度: 81%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
00:00 25/10
描述: 大部晴朗
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀: 5%
湿度: 83%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
01:00 25/10
描述: 大部晴朗
温度: 18°C
感觉像: 17.7°C
沉淀: 5%
湿度: 85%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
02:00 25/10
描述: 大部晴朗
温度: 18°C
感觉像: 17.6°C
沉淀: 5%
湿度: 84%
风向:
风速: 6km/h
03:00 25/10
描述: 大部晴朗
温度: 17°C
感觉像: 17.4°C
沉淀: 5%
湿度: 84%
风向:
风速: 7km/h
04:00 25/10
描述: 大部晴朗
温度: 17°C
感觉像: 17.2°C
沉淀: 5%
湿度: 85%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
05:00 25/10
描述: 大部晴朗
温度: 17°C
感觉像: 17.1°C
沉淀: 5%
湿度: 84%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
06:00 25/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 17°C
感觉像: 17.2°C
沉淀: 5%
湿度: 84%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
07:00 25/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀: 4%
湿度: 80%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
08:00 25/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 20°C
感觉像: 20.1°C
沉淀: 3%
湿度: 73%
风向: 东北偏北
风速: 9km/h
09:00 25/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 22°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 1%
湿度: 65%
风向: 东北偏北
风速: 11km/h
10:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 23.4°C
沉淀:
湿度: 59%
风向: 东北偏北
风速: 10km/h
11:00 25/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 25°C
感觉像: 24.5°C
沉淀:
湿度: 55%
风向: 东北偏北
风速: 10km/h
12:00 25/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 25°C
感觉像: 26.4°C
沉淀:
湿度: 53%
风向: 东北
风速: 8km/h
13:00 25/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 26°C
感觉像: 26.7°C
沉淀:
湿度: 52%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
14:00 25/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 26°C
感觉像: 27°C
沉淀:
湿度: 50%
风向: 东北
风速: 6km/h
15:00 25/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 26°C
感觉像: 27.1°C
沉淀:
湿度: 50%
风向: 东北
风速: 5km/h
16:00 25/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 26°C
感觉像: 26.8°C
沉淀:
湿度: 52%
风向: 东北
风速: 5km/h
17:00 25/10
描述: 晴朗
温度: 25°C
感觉像: 24.7°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 东北
风速: 4km/h
18:00 25/10
描述: 晴朗无云
温度: 23°C
感觉像: 23.2°C
沉淀: 2%
湿度: 67%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
19:00 25/10
描述: 晴朗无云
温度: 22°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 3%
湿度: 72%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
20:00 25/10
描述: 晴朗无云
温度: 21°C
感觉像: 21.5°C
沉淀: 4%
湿度: 77%
风向:
风速: 6km/h
21:00 25/10
描述: 晴朗无云
温度: 21°C
感觉像: 21°C
沉淀: 4%
湿度: 81%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
22:00 25/10
描述: 晴朗无云
温度: 20°C
感觉像: 20.6°C
沉淀: 5%
湿度: 83%
风向:
风速: 5km/h
23:00 25/10
描述: 晴朗无云
温度: 20°C
感觉像: 20.1°C
沉淀: 6%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
00:00 26/10
描述: 晴朗无云
温度: 19°C
感觉像: 19.6°C
沉淀: 6%
湿度: 88%
风向: 东北
风速: 4km/h
01:00 26/10
描述: 晴朗无云
温度: 19°C
感觉像: 19.2°C
沉淀: 6%
湿度: 89%
风向: 东北
风速: 4km/h
02:00 26/10
描述: 晴朗无云
温度: 19°C
感觉像: 19°C
沉淀: 6%
湿度: 88%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
03:00 26/10
描述: 晴朗无云
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀: 6%
湿度: 90%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
04:00 26/10
描述: 大部晴朗
温度: 18°C
感觉像: 18°C
沉淀: 6%
湿度: 89%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
05:00 26/10
描述: 大部晴朗
温度: 18°C
感觉像: 17.6°C
沉淀: 6%
湿度: 91%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
06:00 26/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 18°C
感觉像: 17.6°C
沉淀: 6%
湿度: 90%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
07:00 26/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 19°C
感觉像: 19°C
沉淀: 5%
湿度: 85%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call