Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 2 tuần tới
19:00 04/08
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 59%
湿度: 84%
风向: 西
风速: 19km/h
20:00 04/08
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 34%
湿度: 86%
风向: 西
风速: 17km/h
21:00 04/08
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 32°C
沉淀: 12%
湿度: 85%
风向: 西
风速: 17km/h
22:00 04/08
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 6%
湿度: 85%
风向: 西
风速: 17km/h
23:00 04/08
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 32°C
沉淀: 5%
湿度: 85%
风向: 西
风速: 19km/h
00:00 05/08
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 7%
湿度: 86%
风向: 西
风速: 20km/h
01:00 05/08
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 9%
湿度: 87%
风向: 西
风速: 20km/h
02:00 05/08
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 20%
湿度: 87%
风向: 西
风速: 20km/h
03:00 05/08
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 19%
湿度: 88%
风向: 西
风速: 21km/h
04:00 05/08
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 19%
湿度: 87%
风向: 西
风速: 22km/h
05:00 05/08
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 19%
湿度: 87%
风向: 西
风速: 21km/h
06:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 22%
湿度: 88%
风向: 西
风速: 21km/h
07:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 24%
湿度: 84%
风向: 西
风速: 23km/h
08:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 22%
湿度: 78%
风向: 西
风速: 25km/h
09:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 24%
湿度: 74%
风向: 西
风速: 27km/h
10:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 37%
湿度: 69%
风向: 西南偏西
风速: 28km/h
11:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 36.2°C
沉淀: 48%
湿度: 68%
风向: 西南偏西
风速: 28km/h
12:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 36.8°C
沉淀: 58%
湿度: 68%
风向: 西南偏西
风速: 27km/h
13:00 05/08
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37°C
沉淀: 80%
湿度: 67%
风向: 西南偏西
风速: 27km/h
14:00 05/08
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 36.7°C
沉淀: 82%
湿度: 69%
风向: 西南偏西
风速: 27km/h
15:00 05/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 35.6°C
沉淀: 77%
湿度: 72%
风向: 西南偏西
风速: 26km/h
16:00 05/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 35°C
沉淀: 66%
湿度: 74%
风向: 西南偏西
风速: 26km/h
17:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 56%
湿度: 79%
风向: 西南偏西
风速: 23km/h
18:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33°C
沉淀: 50%
湿度: 82%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
19:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 24%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
20:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 24%
湿度: 86%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
21:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 17%
湿度: 86%
风向: 西
风速: 17km/h
22:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 14%
湿度: 86%
风向: 西
风速: 17km/h
23:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 15%
湿度: 86%
风向: 西
风速: 17km/h
00:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 11%
湿度: 86%
风向: 西
风速: 19km/h
01:00 06/08
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 12%
湿度: 87%
风向: 西
风速: 20km/h
02:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 12%
湿度: 87%
风向: 西
风速: 20km/h
03:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 12%
湿度: 88%
风向: 西
风速: 20km/h
04:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 16%
湿度: 87%
风向: 西
风速: 20km/h
05:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 16%
湿度: 88%
风向: 西
风速: 20km/h
06:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 15%
湿度: 88%
风向: 西
风速: 18km/h
07:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.9°C
沉淀: 24%
湿度: 85%
风向: 西
风速: 20km/h
08:00 06/08
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 33%
湿度: 79%
风向: 西
风速: 23km/h
09:00 06/08
描述: 局部雷雨
温度: 30°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 33%
湿度: 74%
风向: 西南偏西
风速: 25km/h
10:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 36.2°C
沉淀: 42%
湿度: 69%
风向: 西南偏西
风速: 26km/h
11:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 36.7°C
沉淀: 45%
湿度: 68%
风向: 西南偏西
风速: 26km/h
12:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37°C
沉淀: 54%
湿度: 67%
风向: 西南偏西
风速: 25km/h
13:00 06/08
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 71%
湿度: 68%
风向: 西南偏西
风速: 25km/h
14:00 06/08
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 36.7°C
沉淀: 74%
湿度: 69%
风向: 西南偏西
风速: 26km/h
15:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 59%
湿度: 71%
风向: 西南偏西
风速: 25km/h
16:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 58%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 25km/h
17:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 57%
湿度: 77%
风向: 西南偏西
风速: 23km/h
18:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 55%
湿度: 83%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
30°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call