Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cà Mau trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cà Mau hiện tại, Dự báo thời tiết Cà Mau trong 2 tuần tới
14:00 24/10
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 31%
湿度: 82%
风向:
风速: 6km/h
15:00 24/10
描述: 阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 45%
湿度: 84%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
16:00 24/10
描述: 阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 38%
湿度: 87%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
17:00 24/10
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 19%
湿度: 92%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
18:00 24/10
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 24%
湿度: 95%
风向: 东南
风速: 3km/h
19:00 24/10
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 13%
湿度: 96%
风向: 东南
风速: 2km/h
20:00 24/10
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 25.5°C
沉淀: 13%
湿度: 97%
风向: 东南
风速: 2km/h
21:00 24/10
描述: 多云
温度: 25°C
感觉像: 28.9°C
沉淀: 6%
湿度: 97%
风向: 东南偏东
风速: 2km/h
22:00 24/10
描述: 多云
温度: 25°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 2%
湿度: 97%
风向: 东南
风速: 1km/h
23:00 24/10
描述: 多云
温度: 25°C
感觉像: 28.7°C
沉淀: 3%
湿度: 98%
风向: 东南
风速: 1km/h
00:00 25/10
描述: 多云
温度: 25°C
感觉像: 28.5°C
沉淀: 24%
湿度: 97%
风向: 东南
风速: 1km/h
01:00 25/10
描述: 多云
温度: 25°C
感觉像: 28.2°C
沉淀: 24%
湿度: 98%
风向: 东南偏东
风速: 1km/h
02:00 25/10
描述: 多云
温度: 25°C
感觉像: 28.1°C
沉淀: 5%
湿度: 99%
风向: 东南偏东
风速:
03:00 25/10
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 28°C
沉淀: 5%
湿度: 98%
风向:
风速: 1km/h
04:00 25/10
描述: 多云
温度: 24°C
感觉像: 27.7°C
沉淀: 1%
湿度: 99%
风向: 东南偏南
风速:
05:00 25/10
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 27.5°C
沉淀: 24%
湿度: 100%
风向:
风速:
06:00 25/10
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 27.7°C
沉淀: 24%
湿度: 99%
风向: 东北偏东
风速:
07:00 25/10
描述: 多云
温度: 25°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 11%
湿度: 96%
风向: 东北
风速: 1km/h
08:00 25/10
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 24%
湿度: 90%
风向: 西
风速: 2km/h
09:00 25/10
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 24%
湿度: 84%
风向: 西
风速: 4km/h
10:00 25/10
描述: 阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35°C
沉淀: 40%
湿度: 79%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
11:00 25/10
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 42%
湿度: 79%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
12:00 25/10
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36°C
沉淀: 45%
湿度: 79%
风向: 西
风速: 9km/h
13:00 25/10
描述: 阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35°C
沉淀: 38%
湿度: 79%
风向: 西
风速: 10km/h
14:00 25/10
描述: 短时阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 33%
湿度: 84%
风向: 西
风速: 10km/h
15:00 25/10
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 20%
湿度: 81%
风向: 西
风速: 8km/h
16:00 25/10
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 4%
湿度: 82%
风向: 西
风速: 8km/h
17:00 25/10
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 18%
湿度: 85%
风向: 西
风速: 6km/h
18:00 25/10
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31°C
沉淀: 19%
湿度: 91%
风向: 西
风速: 5km/h
19:00 25/10
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 14%
湿度: 92%
风向: 西南偏西
风速: 3km/h
20:00 25/10
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 7%
湿度: 93%
风向: 西
风速: 3km/h
21:00 25/10
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 11%
湿度: 94%
风向: 西北偏西
风速: 2km/h
22:00 25/10
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.3°C
沉淀: 12%
湿度: 95%
风向: 西
风速: 2km/h
23:00 25/10
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 29°C
沉淀: 12%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 2km/h
00:00 26/10
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 29.1°C
沉淀: 12%
湿度: 95%
风向: 西
风速: 2km/h
01:00 26/10
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 22%
湿度: 97%
风向: 西
风速: 2km/h
02:00 26/10
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 28.5°C
沉淀: 24%
湿度: 96%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
03:00 26/10
描述: 多云
温度: 25°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 3%
湿度: 96%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
04:00 26/10
描述: 多云
温度: 25°C
感觉像: 27.9°C
沉淀: 24%
湿度: 97%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
05:00 26/10
描述: 多云
温度: 25°C
感觉像: 27.9°C
沉淀: 21%
湿度: 97%
风向: 西北
风速: 3km/h
06:00 26/10
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 27.9°C
沉淀: 24%
湿度: 97%
风向: 西北
风速: 2km/h
07:00 26/10
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 7%
湿度: 94%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
08:00 26/10
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 5%
湿度: 88%
风向: 西北
风速: 5km/h
09:00 26/10
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 2%
湿度: 80%
风向: 西北
风速: 7km/h
10:00 26/10
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 9%
湿度: 75%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
11:00 26/10
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 7%
湿度: 72%
风向: 西北偏西
风速: 11km/h
12:00 26/10
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 5%
湿度: 69%
风向: 西北偏西
风速: 11km/h
13:00 26/10
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 22%
湿度: 69%
风向: 西北偏西
风速: 13km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call