Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Vĩnh Phúc hiện tại, Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc trong 2 tuần tới
07:00 25/01
描述: 大部分地区多云
温度: 19°C
感觉像: 19.2°C
沉淀: 14%
湿度: 95%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
08:00 25/01
描述: 大部分地区多云
温度: 19°C
感觉像: 19.1°C
沉淀: 14%
湿度: 94%
风向:
风速: 11km/h
09:00 25/01
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 19.4°C
沉淀: 12%
湿度: 93%
风向:
风速: 11km/h
10:00 25/01
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 19.5°C
沉淀: 9%
湿度: 92%
风向:
风速: 11km/h
11:00 25/01
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20°C
沉淀: 7%
湿度: 90%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
12:00 25/01
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 20.9°C
沉淀: 8%
湿度: 86%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
13:00 25/01
描述: 多云
温度: 22°C
感觉像: 21.5°C
沉淀: 10%
湿度: 84%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
14:00 25/01
描述: 多云
温度: 22°C
感觉像: 23°C
沉淀: 14%
湿度: 81%
风向: 东南
风速: 11km/h
15:00 25/01
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 23.5°C
沉淀: 8%
湿度: 79%
风向: 东南
风速: 12km/h
16:00 25/01
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 23.4°C
沉淀: 11%
湿度: 81%
风向: 东南
风速: 14km/h
17:00 25/01
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22.8°C
沉淀: 12%
湿度: 83%
风向: 东南
风速: 14km/h
18:00 25/01
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 22.1°C
沉淀: 14%
湿度: 86%
风向: 东南
风速: 13km/h
19:00 25/01
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 20%
湿度: 87%
风向: 东南
风速: 13km/h
20:00 25/01
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 21°C
沉淀: 21%
湿度: 90%
风向: 东南
风速: 13km/h
21:00 25/01
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20.8°C
沉淀: 24%
湿度: 90%
风向: 东南
风速: 12km/h
22:00 25/01
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.5°C
沉淀: 45%
湿度: 93%
风向: 东南
风速: 12km/h
23:00 25/01
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.4°C
沉淀: 38%
湿度: 93%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
00:00 26/01
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.3°C
沉淀: 40%
湿度: 92%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
01:00 26/01
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 20.1°C
沉淀: 45%
湿度: 93%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
02:00 26/01
描述: 短时阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.9°C
沉淀: 34%
湿度: 94%
风向: 东南偏东
风速: 10km/h
03:00 26/01
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.9°C
沉淀: 35%
湿度: 96%
风向: 东南偏东
风速: 10km/h
04:00 26/01
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 20°C
沉淀: 24%
湿度: 96%
风向: 东南偏东
风速: 9km/h
05:00 26/01
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 20°C
沉淀: 24%
湿度: 97%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
06:00 26/01
描述: 短时阵雨
温度: 19°C
感觉像: 20.1°C
沉淀: 30%
湿度: 97%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
07:00 26/01
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 20.1°C
沉淀: 24%
湿度: 97%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
08:00 26/01
描述: 短时阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.6°C
沉淀: 30%
湿度: 97%
风向: 东南偏东
风速: 9km/h
09:00 26/01
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 39%
湿度: 96%
风向: 东南偏东
风速: 10km/h
10:00 26/01
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 21.6°C
沉淀: 24%
湿度: 94%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
11:00 26/01
描述: 短时阵雨
温度: 21°C
感觉像: 22.2°C
沉淀: 32%
湿度: 91%
风向: 东南
风速: 11km/h
12:00 26/01
描述: 多云
温度: 22°C
感觉像: 23.1°C
沉淀: 24%
湿度: 85%
风向: 东南
风速: 11km/h
13:00 26/01
描述: 多云
温度: 23°C
感觉像: 24.3°C
沉淀: 16%
湿度: 80%
风向: 东南
风速: 11km/h
14:00 26/01
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 24.9°C
沉淀: 13%
湿度: 76%
风向: 东南
风速: 12km/h
15:00 26/01
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 26.5°C
沉淀: 11%
湿度: 74%
风向: 东南
风速: 13km/h
16:00 26/01
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 25°C
沉淀: 4%
湿度: 76%
风向: 东南
风速: 15km/h
17:00 26/01
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 24.4°C
沉淀: 9%
湿度: 79%
风向: 东南
风速: 14km/h
18:00 26/01
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 23.4°C
沉淀: 13%
湿度: 85%
风向: 东南偏东
风速: 13km/h
19:00 26/01
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 23°C
沉淀: 18%
湿度: 89%
风向: 东南偏东
风速: 13km/h
20:00 26/01
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 22.2°C
沉淀: 18%
湿度: 92%
风向: 东南偏东
风速: 13km/h
21:00 26/01
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 18%
湿度: 94%
风向: 东南偏东
风速: 14km/h
22:00 26/01
描述: 短时阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 33%
湿度: 95%
风向: 东南偏东
风速: 13km/h
23:00 26/01
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 40%
湿度: 95%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
00:00 27/01
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.6°C
沉淀: 44%
湿度: 94%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
01:00 27/01
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.6°C
沉淀: 46%
湿度: 94%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
02:00 27/01
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 47%
湿度: 96%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
03:00 27/01
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 21.3°C
沉淀: 52%
湿度: 97%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
04:00 27/01
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 21.2°C
沉淀: 46%
湿度: 97%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
05:00 27/01
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 44%
湿度: 98%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
06:00 27/01
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 41%
湿度: 98%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
15°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
12°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
14°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
22°C
Khánh Hòa
22°C
Nghệ An
21°C
Hà Tĩnh
21°C
Phú Yên
23°C
Đăk Lăk
20°C
Đăk Nông
19°C
Gia Lai
17°C
Kon Tum
18°C
Lâm Đồng
13°C
Ninh Thuận
22°C
Quảng Nam
22°C
Thừa Thiên Huế
21°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call