Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Nam hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 2 tuần tới
02:00 18/05
描述: 短时阵雨
温度: 24°C
感觉像: 24.4°C
沉淀: 30%
湿度: 88%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
03:00 18/05
描述: 多云
温度: 24°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 16%
湿度: 90%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
04:00 18/05
描述: 多云
温度: 24°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 16%
湿度: 89%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
05:00 18/05
描述: 多云
温度: 24°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 16%
湿度: 89%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
06:00 18/05
描述: 多云
温度: 24°C
感觉像: 24.4°C
沉淀: 16%
湿度: 89%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
07:00 18/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 25.5°C
沉淀: 16%
湿度: 84%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
08:00 18/05
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 24%
湿度: 79%
风向: 西北
风速: 6km/h
09:00 18/05
描述: 阵雨
温度: 28°C
感觉像: 31°C
沉淀: 38%
湿度: 76%
风向: 西北
风速: 7km/h
10:00 18/05
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32°C
沉淀: 48%
湿度: 74%
风向: 西北偏北
风速: 8km/h
11:00 18/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 52%
湿度: 73%
风向:
风速: 10km/h
12:00 18/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 49%
湿度: 73%
风向:
风速: 13km/h
13:00 18/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 54%
湿度: 74%
风向:
风速: 14km/h
14:00 18/05
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 56%
湿度: 76%
风向:
风速: 15km/h
15:00 18/05
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 58%
湿度: 78%
风向: 东北偏北
风速: 15km/h
16:00 18/05
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31°C
沉淀: 48%
湿度: 80%
风向: 东北偏北
风速: 14km/h
17:00 18/05
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 45%
湿度: 82%
风向: 东北偏北
风速: 11km/h
18:00 18/05
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 30°C
沉淀: 45%
湿度: 83%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
19:00 18/05
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 53%
湿度: 86%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
20:00 18/05
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 54%
湿度: 86%
风向:
风速: 3km/h
21:00 18/05
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 57%
湿度: 86%
风向: 西北偏北
风速: 1km/h
22:00 18/05
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.3°C
沉淀: 60%
湿度: 87%
风向: 西北偏西
风速: 2km/h
23:00 18/05
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 28.9°C
沉淀: 62%
湿度: 88%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
00:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.6°C
沉淀: 59%
湿度: 89%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
01:00 19/05
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 60%
湿度: 90%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
02:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.1°C
沉淀: 51%
湿度: 91%
风向: 西北
风速: 4km/h
03:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28°C
沉淀: 49%
湿度: 90%
风向: 西北
风速: 2km/h
04:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.7°C
沉淀: 43%
湿度: 91%
风向: 西
风速: 3km/h
05:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.6°C
沉淀: 42%
湿度: 91%
风向: 西
风速: 3km/h
06:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 41%
湿度: 91%
风向: 西
风速: 3km/h
07:00 19/05
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 33%
湿度: 85%
风向: 西
风速: 3km/h
08:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32°C
沉淀: 38%
湿度: 77%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
09:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 37%
湿度: 73%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
10:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 47%
湿度: 72%
风向:
风速: 5km/h
11:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 44%
湿度: 71%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
12:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 49%
湿度: 71%
风向: 东北偏北
风速: 12km/h
13:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 56%
湿度: 71%
风向: 东北偏北
风速: 13km/h
14:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 45%
湿度: 73%
风向: 东北
风速: 13km/h
15:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34°C
沉淀: 47%
湿度: 74%
风向: 东北
风速: 13km/h
16:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 51%
湿度: 77%
风向: 东北
风速: 11km/h
17:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 43%
湿度: 79%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
18:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 48%
湿度: 82%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
19:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 49%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 3km/h
20:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 49%
湿度: 86%
风向:
风速: 2km/h
21:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 51%
湿度: 87%
风向: 西南偏南
风速: 2km/h
22:00 19/05
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 43%
湿度: 88%
风向: 西南
风速: 2km/h
23:00 19/05
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 31%
湿度: 88%
风向: 西南
风速: 2km/h
00:00 20/05
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29°C
沉淀: 31%
湿度: 89%
风向: 西南偏西
风速: 2km/h
01:00 20/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 24%
湿度: 89%
风向: 西南偏西
风速: 2km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
23°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call