Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Nam hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 2 tuần tới
21:00 04/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 36.5°C
沉淀: 2%
湿度: 55%
风向: 西
风速: 9km/h
22:00 04/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 1%
湿度: 55%
风向: 西
风速: 9km/h
23:00 04/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 1%
湿度: 56%
风向: 西
风速: 8km/h
00:00 05/08
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 1%
湿度: 58%
风向: 西
风速: 8km/h
01:00 05/08
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 西
风速: 7km/h
02:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 西
风速: 6km/h
03:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 1%
湿度: 61%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
04:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 2%
湿度: 60%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
05:00 05/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
06:00 05/08
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
07:00 05/08
描述: 多云
温度: 32°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 1%
湿度: 54%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
08:00 05/08
描述: 多云
温度: 34°C
感觉像: 37.8°C
沉淀:
湿度: 49%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
09:00 05/08
描述: 多云
温度: 35°C
感觉像: 39.4°C
沉淀:
湿度: 45%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
10:00 05/08
描述: 多云
温度: 36°C
感觉像: 40.7°C
沉淀: 3%
湿度: 42%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
11:00 05/08
描述: 多云
温度: 37°C
感觉像: 42°C
沉淀: 3%
湿度: 40%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
12:00 05/08
描述: 多云
温度: 38°C
感觉像: 43°C
沉淀: 6%
湿度: 38%
风向: 西
风速: 20km/h
13:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 37°C
感觉像: 42.7°C
沉淀: 12%
湿度: 39%
风向: 西
风速: 20km/h
14:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 37°C
感觉像: 42.9°C
沉淀: 12%
湿度: 39%
风向: 西
风速: 20km/h
15:00 05/08
描述: 多云
温度: 37°C
感觉像: 42.5°C
沉淀: 11%
湿度: 41%
风向: 西
风速: 17km/h
16:00 05/08
描述: 多云
温度: 36°C
感觉像: 41.6°C
沉淀: 2%
湿度: 43%
风向: 西
风速: 14km/h
17:00 05/08
描述: 多云
温度: 35°C
感觉像: 40.3°C
沉淀: 2%
湿度: 46%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
18:00 05/08
描述: 多云
温度: 34°C
感觉像: 39.1°C
沉淀: 2%
湿度: 50%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
19:00 05/08
描述: 多云
温度: 33°C
感觉像: 37.5°C
沉淀: 1%
湿度: 51%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
20:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 36.8°C
沉淀: 1%
湿度: 55%
风向: 西
风速: 10km/h
21:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 1%
湿度: 56%
风向: 西
风速: 10km/h
22:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 1%
湿度: 56%
风向: 西
风速: 11km/h
23:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 1%
湿度: 58%
风向: 西
风速: 10km/h
00:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 西
风速: 9km/h
01:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 西
风速: 8km/h
02:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 2%
湿度: 60%
风向: 西
风速: 8km/h
03:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 2%
湿度: 61%
风向: 西
风速: 8km/h
04:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 2%
湿度: 61%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
05:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 2%
湿度: 61%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
06:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 34.3°C
沉淀: 2%
湿度: 59%
风向: 西南
风速: 6km/h
07:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 1%
湿度: 54%
风向: 西南
风速: 7km/h
08:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 38.9°C
沉淀:
湿度: 48%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
09:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 40.7°C
沉淀:
湿度: 45%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
10:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 37°C
感觉像: 42.1°C
沉淀: 4%
湿度: 42%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
11:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 38°C
感觉像: 43.3°C
沉淀: 4%
湿度: 40%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
12:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 38°C
感觉像: 44.2°C
沉淀: 4%
湿度: 39%
风向: 西
风速: 17km/h
13:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 38°C
感觉像: 44°C
沉淀: 12%
湿度: 39%
风向: 西
风速: 17km/h
14:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 38°C
感觉像: 44.1°C
沉淀: 18%
湿度: 40%
风向: 西
风速: 16km/h
15:00 06/08
描述: 多云
温度: 37°C
感觉像: 43.7°C
沉淀: 21%
湿度: 41%
风向: 西
风速: 14km/h
16:00 06/08
描述: 多云
温度: 37°C
感觉像: 42.9°C
沉淀: 11%
湿度: 44%
风向: 西
风速: 12km/h
17:00 06/08
描述: 多云
温度: 35°C
感觉像: 41.5°C
沉淀: 9%
湿度: 47%
风向: 西南
风速: 11km/h
18:00 06/08
描述: 多云
温度: 34°C
感觉像: 39.8°C
沉淀: 3%
湿度: 53%
风向: 西南偏南
风速: 10km/h
19:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 38.5°C
沉淀: 1%
湿度: 56%
风向: 西南
风速: 9km/h
20:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 37.5°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
31°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call