Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thừa Thiên Huế hiện tại, Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế trong 2 tuần tới
21:00 04/08
描述: 局部多云
温度: 32°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 1%
湿度: 52%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
22:00 04/08
描述: 局部多云
温度: 32°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 1%
湿度: 54%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
23:00 04/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 34.8°C
沉淀: 1%
湿度: 56%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
00:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 1%
湿度: 58%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
01:00 05/08
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
02:00 05/08
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
03:00 05/08
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
04:00 05/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 2%
湿度: 61%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
05:00 05/08
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 2%
湿度: 58%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
06:00 05/08
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 34.8°C
沉淀: 1%
湿度: 58%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
07:00 05/08
描述: 多云
温度: 32°C
感觉像: 35.6°C
沉淀: 1%
湿度: 55%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
08:00 05/08
描述: 多云
温度: 32°C
感觉像: 36.7°C
沉淀:
湿度: 54%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
09:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 38.3°C
沉淀:
湿度: 51%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
10:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 39.1°C
沉淀:
湿度: 47%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
11:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 40.7°C
沉淀:
湿度: 44%
风向: 西南偏西
风速: 24km/h
12:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 41.2°C
沉淀:
湿度: 41%
风向: 西南偏西
风速: 26km/h
13:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 37°C
感觉像: 42.3°C
沉淀: 2%
湿度: 39%
风向: 西南偏西
风速: 26km/h
14:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 37°C
感觉像: 42°C
沉淀:
湿度: 38%
风向: 西南偏西
风速: 28km/h
15:00 05/08
描述: 多云
温度: 36°C
感觉像: 41°C
沉淀:
湿度: 41%
风向: 西南偏西
风速: 25km/h
16:00 05/08
描述: 多云
温度: 36°C
感觉像: 40.6°C
沉淀:
湿度: 43%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
17:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 39.9°C
沉淀:
湿度: 44%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
18:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 38.6°C
沉淀:
湿度: 47%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
19:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 37.3°C
沉淀:
湿度: 51%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
20:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 36.4°C
沉淀:
湿度: 54%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
21:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 36°C
沉淀: 1%
湿度: 55%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
22:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 1%
湿度: 57%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
23:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
00:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
01:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 35°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
02:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 1%
湿度: 61%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
03:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
04:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
05:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
06:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
07:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 36.2°C
沉淀:
湿度: 54%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
08:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 37.8°C
沉淀:
湿度: 51%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
09:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 40°C
沉淀:
湿度: 48%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
10:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 41.2°C
沉淀:
湿度: 44%
风向: 西南偏西
风速: 22km/h
11:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 37°C
感觉像: 42.3°C
沉淀:
湿度: 42%
风向: 西南偏西
风速: 24km/h
12:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 37°C
感觉像: 43.1°C
沉淀:
湿度: 40%
风向: 西南偏西
风速: 25km/h
13:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 38°C
感觉像: 43.5°C
沉淀:
湿度: 39%
风向: 西南偏西
风速: 25km/h
14:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 38°C
感觉像: 42.8°C
沉淀:
湿度: 39%
风向: 西南偏西
风速: 27km/h
15:00 06/08
描述: 多云
温度: 37°C
感觉像: 42.1°C
沉淀:
湿度: 40%
风向: 西南偏西
风速: 23km/h
16:00 06/08
描述: 多云
温度: 36°C
感觉像: 41.7°C
沉淀:
湿度: 43%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
17:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 40.8°C
沉淀:
湿度: 44%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
18:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 39.4°C
沉淀:
湿度: 47%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
19:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 37.8°C
沉淀:
湿度: 51%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
20:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 37°C
沉淀:
湿度: 53%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
31°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call