Dự báo thời tiết Bắc Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bắc Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Giang trong 2 tuần tới
21:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 21/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 21/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 22/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 22/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 22/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 23/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
20°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
20°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call