Dự báo thời tiết Lào Cai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lào Cai hiện tại, Dự báo thời tiết Lào Cai trong 2 tuần tới
01:00 16/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 16/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 16/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 16/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 16/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 16/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
11:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 16/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 16/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 16/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 16/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 17/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 17/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 17/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 17/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 17/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 17/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 17/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 17/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 17/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 17/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 17/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
11:00 17/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 17/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 17/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 17/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 17/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 17/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 17/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 17/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 17/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 17/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 17/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 17/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 17/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 18/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
12°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
17°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
14°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call