Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Tây Ninh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Tây Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Tây Ninh trong 2 tuần tới
03:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 01/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 01/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 01/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
25°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call