Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Vĩnh Long trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Vĩnh Long hiện tại, Dự báo thời tiết Vĩnh Long trong 2 tuần tới
03:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 31/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 31/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 01/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 01/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 01/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
25°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call