Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 2 tuần tới
16:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 26/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 27/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 27/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 27/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 27/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 19km/h
15:00 27/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
29°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
25°C
Thanh Hóa
25°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call