Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 2 tuần tới
19:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
20:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
09:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 18km/h
11:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 20km/h
12:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
13:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
14:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
15:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
16:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 19/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 19/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 19/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 19/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 20/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 20/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 20/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 20/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
09:00 20/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 20/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 18km/h
11:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 20km/h
12:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
13:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
14:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
15:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
16:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call