Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đà Nẵng hiện tại, Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 2 tuần tới
19:00 13/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
20:00 13/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 1km/h
21:00 13/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
22:00 13/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 13/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 14/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 14/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 14/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 14/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 14/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 14/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 14/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 14/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 14/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 14/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 15/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 15/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 15/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 15/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
30°C
Hà Giang
30°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
30°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
30°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call