Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Đăk Lăk ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Đăk Lăk hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Lăk trong 48 giờ tới

明天白天 25/09

21-30°C

雷暴。 最高 30ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 90%。
风向: 88°东
风速: 9km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 21ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 90%。
风向: 79°东
风速: 5km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 26/09

21-30°C

雷暴。 最高 30ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 100%。
风向: 74°东北偏东
风速: 9km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 71°东北偏东
风速: 4km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 27/09

21-31°C

雷暴。 最高 31ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 80%。
风向: 65°东北偏东
风速: 9km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 76°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 28/09

21-31°C

下午形成雷暴。 最高 31ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 18°东北偏北
风速: 10km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 21ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 83°东
风速: 5km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 29/09

21-31°C

零散雷暴。 最高 31ºC。 西北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 314°西北
风速: 9km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 21ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 94°东
风速: 5km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 30/09

21-30°C

雷暴。 最高 30ºC。 西北 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 325°西北
风速: 10km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 21ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 91°东
风速: 5km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 01/10

21-30°C

雷暴。 多次出现大暴雨。 最高 30ºC。 西北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 304°西北
风速: 10km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 21ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 108°东南偏东
风速: 4km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 02/10

21-30°C

雷暴。 最高 30ºC。 西北偏北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 331°西北偏北
风速: 9km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 21ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 98°东
风速: 4km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 03/10

21-30°C

雷暴。 最高 30ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 33°东北偏北
风速: 10km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 21ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 79°东
风速: 5km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 04/10

20-30°C

雷暴。 最高 30ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 64°东北偏东
风速: 10km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 20ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 80°东
风速: 5km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 05/10

20-30°C

雷暴。 最高 30ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 59°东北偏东
风速: 10km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

早些时候雷暴。 最低 20ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 87°东
风速: 5km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 06/10

20-29°C

雷暴。 最高 29ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 58°东北偏东
风速: 10km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

阵雨。 最低 20ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 94°东
风速: 4km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 07/10

21-29°C

雷暴。 最高 29ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 28°东北偏北
风速: 11km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

阵雨。 最低 21ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 83°东
风速: 4km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 08/10

21-29°C

雷暴。 最高 29ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 358°北
风速: 11km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

小雨。 最低 21ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 135°东南
风速: 4km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
25°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
23°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call