Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đồng Nai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đồng Nai hiện tại, Dự báo thời tiết Đồng Nai trong 2 tuần tới
15:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 01/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 01/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 01/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 02/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 02/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 02/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 02/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 02/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 02/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 02/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 02/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 02/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 02/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 02/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 02/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 02/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 02/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 02/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 02/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 02/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 02/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 02/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 03/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 03/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 03/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 03/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 03/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 03/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 03/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 03/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 03/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 03/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
30°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
29°C
Bắc Kạn
30°C
Bắc Ninh
30°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
29°C
Hà Nam
29°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
29°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
29°C
Ninh Bình
29°C
Phú Thọ
31°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
30°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
30°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call