Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hồ Chí Minh hiện tại, Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 2 tuần tới
16:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
19:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
20:00 27/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
21:00 27/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
22:00 27/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
23:00 27/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 28/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 28/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 28/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 28/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 28/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 28/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 28/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 28/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 28/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 28/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 28/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 28/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 28/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 28/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 28/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 34%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 28/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 34%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 28/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 28/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 28/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 28/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
20:00 28/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
21:00 28/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
22:00 28/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
23:00 28/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
00:00 29/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
01:00 29/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
02:00 29/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 29/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 29/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 29/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 29/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 29/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 29/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 29/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 29/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 29/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
25°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call