Dự báo thời tiết Quảng Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Bình trong 2 tuần tới
03:00 24/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 24/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 24/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 24/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 25/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 25/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 25/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 25/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 25/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 25/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 25/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 25/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 25/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 25/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 25/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 26/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 14km/h
01:00 26/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 15km/h
02:00 26/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 15km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
14°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call