Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Kon Tum ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Kon Tum hiện tại, Dự báo thời tiết Kon Tum trong 48 giờ tới

明天白天 21/04

21-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 西 风,风向多变。 降雨几率 90%。
风向: 260°西
风速: 6km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 80%。
风向: 61°东北偏东
风速: 4km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 22/04

21-31°C

雷暴。 最高 31ºC。 西南 风,风向多变。 降雨几率 90%。
风向: 232°西南
风速: 7km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

早些时候雷暴。 最低 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 69°东北偏东
风速: 3km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 23/04

21-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 西南 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 226°西南
风速: 7km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

早些时候雷暴。 最低 21ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 51°东北
风速: 3km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 24/04

21-32°C

下午形成雷暴。 最高 32ºC。 西南 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 223°西南
风速: 8km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 21ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 41°东北
风速: 3km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 25/04

22-33°C

下午形成雷暴。 最高 33ºC。 西南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 225°西南
风速: 8km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 22ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 63°东北偏东
风速: 3km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 26/04

21-33°C

少云, 可能有雷暴。 最高 33ºC。 西南 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 219°西南
风速: 7km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

早些时候雷暴。 最低 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 78°东北偏东
风速: 4km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 27/04

21-33°C

零散雷暴。 最高 33ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 160°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 78°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 28/04

21-33°C

下午形成雷暴。 最高 33ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 160°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 72°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 29/04

21-31°C

雷暴。 最高 31ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 119°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 21ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 52°东北
风速: 4km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 30/04

21-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 108°东南偏东
风速: 10km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 21ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 53°东北
风速: 5km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 01/05

21-31°C

零散雷暴。 最高 31ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 97°东
风速: 12km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

早些时候雷暴。 最低 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 58°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 02/05

21-32°C

零散雷暴。 最高 32ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 97°东
风速: 10km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

早些时候雷暴。 最低 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 62°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 03/05

21-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 108°东南偏东
风速: 10km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

早些时候雷暴。 最低 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 65°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 04/05

21-32°C

零散雷暴。 最高 32ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 115°东南偏东
风速: 10km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

早些时候雷暴。 最低 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 72°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
25°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
25°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call