Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Kon Tum ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Kon Tum hiện tại, Dự báo thời tiết Kon Tum trong 48 giờ tới

明天白天 24/03

21-37°C

少云。 最高 37ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 217°西南
风速: 7km/h
湿度: 46%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 21ºC。 东 风,风向多变。
风向: 81°东
风速: 5km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 25/03

21-37°C

大部晴朗。 最高 37ºC。 西南偏南 风,风向多变。
风向: 212°西南偏南
风速: 9km/h
湿度: 45%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 21ºC。 东 风,风向多变。
风向: 79°东
风速: 4km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 26/03

21-35°C

下午形成雷暴。 最高 35ºC。 西南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 214°西南
风速: 9km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云, 可能有雷暴。 最低 21ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 80°东
风速: 3km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 27/03

20-33°C

雷暴。 最高 33ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 100°东
风速: 9km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 20ºC。 东 风,风向多变。
风向: 84°东
风速: 4km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 28/03

19-33°C

下午形成雷暴。 最高 33ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 98°东
风速: 10km/h
湿度: 59%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 19ºC。 东 风,风向多变。
风向: 81°东
风速: 5km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 29/03

19-34°C

少云。 最高 34ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 103°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 53%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 19ºC。 东 风,风向多变。
风向: 85°东
风速: 6km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 30/03

20-34°C

少云, 可能有雷暴。 最高 34ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 128°东南
风速: 7km/h
湿度: 50%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 20ºC。 东 风,风向多变。
风向: 84°东
风速: 4km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 31/03

20-34°C

下午形成雷暴。 最高 34ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 141°东南
风速: 8km/h
湿度: 53%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 20ºC。 东 风,风向多变。
风向: 91°东
风速: 4km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 01/04

20-35°C

下午形成雷暴。 最高 35ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 142°东南
风速: 9km/h
湿度: 51%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 20ºC。 东 风,风向多变。
风向: 93°东
风速: 4km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 02/04

20-34°C

下午形成雷暴。 最高 34ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 126°东南
风速: 8km/h
湿度: 53%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 20ºC。 东 风,风向多变。
风向: 84°东
风速: 4km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 03/04

21-34°C

下午形成雷暴。 最高 34ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 134°东南
风速: 8km/h
湿度: 54%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 21ºC。 东 风,风向多变。
风向: 85°东
风速: 4km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 04/04

21-33°C

下午形成雷暴。 最高 33ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 121°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云, 可能有雷暴。 最低 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 72°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 05/04

21-33°C

下午形成雷暴。 最高 33ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 97°东
风速: 9km/h
湿度: 57%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 72°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 06/04

21-33°C

下午形成雷暴。 最高 33ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 101°东
风速: 9km/h
湿度: 59%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

早些时候雷暴。 最低 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 71°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
25°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call