Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Lạng Sơn ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lạng Sơn hiện tại, Dự báo thời tiết Lạng Sơn trong 48 giờ tới

明天白天 07/12

9-24°C

大部晴朗。 最高 24ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 25°东北偏北
风速: 7km/h
湿度: 45%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 9ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 40°东北
风速: 4km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 08/12

15-24°C

大部晴朗。 最高 24ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 27°东北偏北
风速: 8km/h
湿度: 50%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

阴。 最低 15ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 31°东北偏北
风速: 6km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 09/12

14-21°C

上午多云,下午转晴。 最高 21ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 14°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 14ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 29°东北偏北
风速: 3km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 10/12

13-26°C

少云。 最高 26ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 139°东南
风速: 6km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 13ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 154°东南偏南
风速: 4km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 11/12

15-27°C

大部晴朗。 最高 27ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 34°东北
风速: 6km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 24°东北偏北
风速: 6km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 12/12

13-25°C

少云。 最高 25ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 26°东北偏北
风速: 14km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 13ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 22°东北偏北
风速: 14km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 13/12

10-23°C

大部晴朗。 最高 23ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 26°东北偏北
风速: 16km/h
湿度: 48%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 10ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 31°东北偏北
风速: 6km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 14/12

10-23°C

大部晴朗。 最高 23ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 18°东北偏北
风速: 7km/h
湿度: 49%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 10ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 139°东南
风速: 3km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 15/12

13-24°C

少云。 最高 24ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 147°东南偏南
风速: 7km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 13ºC。 南 风,风向多变。
风向: 175°南
风速: 3km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 16/12

15-24°C

大部多云。 最高 24ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 155°东南偏南
风速: 7km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 15ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 139°东南
风速: 4km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 17/12

14-24°C

大部多云。 最高 24ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 64°东北偏东
风速: 8km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 14ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 44°东北
风速: 6km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 18/12

13-23°C

大部多云。 最高 23ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 34°东北
风速: 11km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 13ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 36°东北
风速: 7km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 19/12

13-23°C

大部多云。 最高 23ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 29°东北偏北
风速: 10km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 13ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 31°东北偏北
风速: 6km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 20/12

12-21°C

大部多云。 最高 21ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 30°东北偏北
风速: 10km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 12ºC。 东北偏北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 30°东北偏北
风速: 8km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
16°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
15°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
14°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
17°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call