Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Long An ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Long An hiện tại, Dự báo thời tiết Long An trong 48 giờ tới

明天白天 09/02

24-33°C

大部晴朗。 最高 33ºC。 东南偏东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 115°东南偏东
风速: 21km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 24ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 123°东南偏东
风速: 16km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 10/02

24-33°C

大部晴朗。 最高 33ºC。 东南偏东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 123°东南偏东
风速: 20km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 132°东南
风速: 15km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 11/02

24-34°C

少云。 最高 34ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 127°东南
风速: 17km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 137°东南
风速: 14km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 12/02

24-34°C

少云。 最高 34ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 134°东南
风速: 16km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 24ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 144°东南
风速: 13km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 13/02

24-34°C

大部多云。 最高 34ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 135°东南
风速: 17km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

大部多云。 最低 24ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 146°东南
风速: 14km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 14/02

23-34°C

少云。 最高 34ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 130°东南
风速: 17km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 23ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 126°东南
风速: 15km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 15/02

23-34°C

少云。 最高 34ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 91°东
风速: 14km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 85°东
风速: 14km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 16/02

23-34°C

少云。 最高 34ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 76°东北偏东
风速: 14km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 89°东
风速: 13km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 17/02

24-34°C

少云。 最高 34ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 76°东北偏东
风速: 13km/h
湿度: 54%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 24ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 122°东南偏东
风速: 12km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 18/02

24-34°C

少云。 最高 34ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 48°东北
风速: 13km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 24ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 140°东南
风速: 13km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 19/02

24-34°C

大部多云。 最高 34ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 80°东
风速: 13km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 24ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 144°东南
风速: 13km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 20/02

24-34°C

大部多云。 最高 34ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 111°东南偏东
风速: 14km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 149°东南偏南
风速: 14km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 21/02

24-34°C

少云。 最高 34ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 124°东南
风速: 14km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 147°东南偏南
风速: 14km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 22/02

24-34°C

大部多云。 最高 34ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 118°东南偏东
风速: 14km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 143°东南
风速: 14km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call