Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Đồng Tháp ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Đồng Tháp hiện tại, Dự báo thời tiết Đồng Tháp trong 48 giờ tới

明天白天 20/01

22-32°C

少云。 最高 32ºC。 西北 风,风向多变。
风向: 305°西北
风速: 6km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 22ºC。 南 风,风向多变。
风向: 183°南
风速: 9km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 21/01

23-32°C

大部晴朗。 最高 32ºC。 西南偏西 风,风向多变。
风向: 240°西南偏西
风速: 5km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 23ºC。 南 风,风向多变。
风向: 179°南
风速: 9km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 22/01

23-32°C

大部晴朗。 最高 32ºC。 南 风,风向多变。
风向: 177°南
风速: 9km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 23ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 168°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 23/01

23-33°C

少云。 最高 33ºC。 南 风,风向多变。
风向: 170°南
风速: 7km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云, 可能有雷暴。 最低 23ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 171°南
风速: 8km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 24/01

23-33°C

少云。 最高 33ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 107°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 166°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 25/01

23-33°C

少云。 最高 33ºC。 东 风,风向多变。
风向: 101°东
风速: 8km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 160°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 26/01

23-33°C

少云。 最高 33ºC。 东 风,风向多变。
风向: 97°东
风速: 8km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 156°东南偏南
风速: 10km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 27/01

23-33°C

少云。 最高 33ºC。 东 风,风向多变。
风向: 96°东
风速: 9km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 145°东南
风速: 8km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 28/01

23-33°C

少云。 最高 33ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 105°东南偏东
风速: 11km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 143°东南
风速: 9km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 29/01

23-33°C

少云。 最高 33ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 127°东南
风速: 10km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 143°东南
风速: 9km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 30/01

23-33°C

少云。 最高 33ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 119°东南偏东
风速: 10km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 138°东南
风速: 9km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 31/01

23-33°C

下午阵雨。 最高 33ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 105°东南偏东
风速: 10km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 131°东南
风速: 10km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 01/02

23-33°C

少云。 最高 33ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 103°东南偏东
风速: 10km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 138°东南
风速: 10km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 02/02

23-33°C

少云。 最高 33ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 103°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 139°东南
风速: 10km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
20°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call