Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Đồng Tháp ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Đồng Tháp hiện tại, Dự báo thời tiết Đồng Tháp trong 48 giờ tới

明天白天 20/01

22-31°C

少云。 最高 31ºC。 西北偏西 风,风向多变。
风向: 292°西北偏西
风速: 8km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 22ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 217°西南
风速: 5km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 21/01

23-32°C

少云。 最高 32ºC。 西 风,风向多变。
风向: 269°西
风速: 9km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 23ºC。 西南偏南 风,风向多变。
风向: 196°西南偏南
风速: 8km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 22/01

23-31°C

少云。 最高 31ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 226°西南
风速: 8km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

阵雨。 最低 23ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 196°西南偏南
风速: 7km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 23/01

23-29°C

零散雷暴。 最高 29ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 196°西南偏南
风速: 5km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

早些时候阵雨。 最低 23ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 168°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 24/01

22-31°C

少云。 最高 31ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 129°东南
风速: 8km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 150°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 25/01

22-32°C

大部晴朗。 最高 32ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 108°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 152°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 26/01

22-32°C

少云。 最高 32ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 111°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 153°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 27/01

23-31°C

少云。 最高 31ºC。 东 风,风向多变。
风向: 91°东
风速: 8km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 119°东南偏东
风速: 10km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 28/01

22-32°C

少云。 最高 32ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 72°东北偏东
风速: 10km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东 风,风向多变。
风向: 92°东
风速: 9km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 29/01

22-32°C

少云。 最高 32ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 60°东北偏东
风速: 10km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东 风,风向多变。
风向: 91°东
风速: 8km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 30/01

22-32°C

少云。 最高 32ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 51°东北
风速: 9km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东 风,风向多变。
风向: 91°东
风速: 9km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 31/01

22-32°C

少云。 最高 32ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 48°东北
风速: 10km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 22ºC。 东 风,风向多变。
风向: 85°东
风速: 8km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 01/02

22-32°C

少云。 最高 32ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 42°东北
风速: 10km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 22ºC。 东 风,风向多变。
风向: 100°东
风速: 8km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 02/02

22-32°C

大部多云。 最高 32ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 39°东北
风速: 10km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 22ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 108°东南偏东
风速: 10km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
21°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call