Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Hòa Bình ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hòa Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Hòa Bình trong 48 giờ tới

明天白天 28/01

15-20°C

阵雨。 最高 20ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 80%。
风向: 35°东北
风速: 12km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

阴。 最低 15ºC。 北 风,风向多变。
风向: 354°北
风速: 5km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 29/01

14-19°C

阴。 最高 19ºC。 东 风,风向多变。
风向: 87°东
风速: 8km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 14ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 168°东南偏南
风速: 5km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 30/01

17-20°C

阴。 最高 20ºC。 东 风,风向多变。
风向: 98°东
风速: 8km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 17ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 119°东南偏东
风速: 5km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 31/01

18-21°C

上午阵雨。 最高 21ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 124°东南
风速: 9km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 18ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 135°东南
风速: 5km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 01/02

17-23°C

上午阵雨。 最高 23ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 108°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

早些时候阵雨。 最低 17ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 121°东南偏东
风速: 5km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 02/02

16-23°C

少云。 最高 23ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 128°东南
风速: 8km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 16ºC。 南 风,风向多变。
风向: 173°南
风速: 6km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 03/02

18-25°C

少云。 最高 25ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 130°东南
风速: 8km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 18ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 154°东南偏南
风速: 6km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 04/02

17-25°C

少云。 最高 25ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 128°东南
风速: 9km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 17ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 160°东南偏南
风速: 7km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 05/02

16-25°C

少云。 最高 25ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 117°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 16ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 166°东南偏南
风速: 6km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 06/02

16-24°C

少云。 最高 24ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 117°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 16ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 151°东南偏南
风速: 7km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 07/02

17-24°C

少云。 最高 23ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 109°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部多云。 最低 17ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 146°东南
风速: 7km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 08/02

17-25°C

少云。 最高 24ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 121°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

少云。 最低 17ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 152°东南偏南
风速: 7km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 09/02

18-25°C

少云。 最高 25ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 126°东南
风速: 7km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

夜间晚些时候阵雨。 最低 18ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 154°东南偏南
风速: 6km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 10/02

18-27°C

上午阵雨。 最高 27ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 126°东南
风速: 8km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

少云。 最低 18ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 148°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
20°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call