Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Hòa Bình ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hòa Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Hòa Bình trong 48 giờ tới

明天白天 20/01

16-20°C

阵雨。 最高 20ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 91°东
风速: 8km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 16ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 65°东北偏东
风速: 4km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 21/01

17-21°C

阵雨。 最高 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 60°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 17ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 122°东南偏东
风速: 5km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 22/01

18-26°C

少云。 最高 26ºC。 南 风,风向多变。
风向: 177°南
风速: 8km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

大部多云。 最低 18ºC。 西南偏南 风,风向多变。
风向: 211°西南偏南
风速: 5km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 23/01

18-28°C

大部晴朗。 最高 28ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 23°东北偏北
风速: 7km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

大部晴朗。 最低 18ºC。 西南偏西 风,风向多变。
风向: 250°西南偏西
风速: 4km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 24/01

19-27°C

少云。 最高 27ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 42°东北
风速: 8km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

夜间晚些时候阵雨。 最低 19ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 118°东南偏东
风速: 5km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 25/01

19-26°C

上午多云,下午转晴。 最高 26ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 122°东南偏东
风速: 10km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

早些时候阵雨。 最低 19ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 137°东南
风速: 7km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 26/01

20-25°C

上午多云,下午转晴。 最高 25ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 130°东南
风速: 9km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 20ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 132°东南
风速: 7km/h
湿度: 97%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 27/01

20-26°C

阵雨。 最高 26ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 144°东南
风速: 11km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 20ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 125°东南
风速: 9km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 28/01

17-24°C

阵雨。 最高 24ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 99°东
风速: 10km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

小雨。 最低 17ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 82°东
风速: 9km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 29/01

15-19°C

阵雨。 最高 19ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 60°东北偏东
风速: 9km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 15ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 62°东北偏东
风速: 7km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 30/01

14-17°C

上午阵雨。 最高 17ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 49°东北
风速: 8km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 14ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 49°东北
风速: 6km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 31/01

14-17°C

阴。 最高 17ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 47°东北
风速: 8km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阴。 最低 14ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 50°东北
风速: 6km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 01/02

14-18°C

阴。 最高 18ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 53°东北
风速: 8km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阴。 最低 14ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 53°东北
风速: 5km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 02/02

14-18°C

阴。 最高 18ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 49°东北
风速: 8km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阴。 最低 14ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 43°东北
风速: 5km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
20°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call