Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Trà Vinh ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Trà Vinh hiện tại, Dự báo thời tiết Trà Vinh trong 48 giờ tới

明天白天 04/02

25-31°C

少云。 最高 31ºC。 东 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 87°东
风速: 25km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 25ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 93°东
风速: 18km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 05/02

25-31°C

少云。 最高 31ºC。 东 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 90°东
风速: 23km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 25ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 100°东
风速: 16km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 06/02

24-31°C

少云。 最高 31ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 98°东
风速: 20km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 106°东南偏东
风速: 13km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 07/02

24-31°C

少云。 最高 31ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 102°东南偏东
风速: 17km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 105°东南偏东
风速: 13km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 08/02

25-31°C

少云。 最高 31ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 96°东
风速: 19km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 25ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 100°东
风速: 14km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 09/02

24-31°C

少云。 最高 31ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 98°东
风速: 20km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 108°东南偏东
风速: 13km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 10/02

24-31°C

少云。 最高 31ºC。 东南偏东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 105°东南偏东
风速: 17km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 113°东南偏东
风速: 11km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 11/02

24-31°C

大部晴朗。 最高 31ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 105°东南偏东
风速: 15km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 116°东南偏东
风速: 11km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 12/02

24-32°C

少云。 最高 32ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 109°东南偏东
风速: 15km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 118°东南偏东
风速: 11km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 13/02

24-32°C

少云。 最高 32ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 112°东南偏东
风速: 14km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 24ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 126°东南
风速: 11km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 14/02

25-31°C

少云, 可能有雷暴。 最高 31ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 113°东南偏东
风速: 13km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 25ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 118°东南偏东
风速: 11km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 15/02

25-31°C

大部多云。 最高 31ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 103°东南偏东
风速: 13km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 25ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 109°东南偏东
风速: 13km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 16/02

24-31°C

大部多云。 最高 31ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 96°东
风速: 14km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 24ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 102°东南偏东
风速: 13km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 17/02

24-31°C

大部多云。 最高 31ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 91°东
风速: 15km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

夜间晚些时候阵雨。 最低 24ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 97°东
风速: 15km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
24°C
Khánh Hòa
24°C
Nghệ An
20°C
Hà Tĩnh
21°C
Phú Yên
24°C
Đăk Lăk
21°C
Đăk Nông
19°C
Gia Lai
18°C
Kon Tum
18°C
Lâm Đồng
14°C
Ninh Thuận
24°C
Quảng Nam
22°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call