Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Tuyên Quang ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Tuyên Quang hiện tại, Dự báo thời tiết Tuyên Quang trong 48 giờ tới

明天白天 20/01

14-21°C

少云。 最高 21ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 224°西南
风速: 8km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部多云。 最低 14ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 21°东北偏北
风速: 5km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 21/01

16-22°C

上午多云,下午转晴。 最高 22ºC。 西 风,风向多变。
风向: 273°西
风速: 6km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部多云。 最低 16ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 56°东北
风速: 5km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 22/01

16-24°C

上午多云,下午转晴。 最高 23ºC。 西北偏西 风,风向多变。
风向: 301°西北偏西
风速: 6km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部多云。 最低 16ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 42°东北
风速: 5km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 23/01

17-24°C

上午多云,下午转晴。 最高 24ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 158°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 17ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 104°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 24/01

19-23°C

上午阵雨。 最高 23ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 127°东南
风速: 8km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 19ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 88°东
风速: 6km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 25/01

19-23°C

上午阵雨。 最高 23ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 117°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 19ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 112°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 26/01

19-22°C

上午阵雨。 最高 22ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 110°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

阴。 最低 19ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 112°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 27/01

17-22°C

阴。 最高 22ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 130°东南
风速: 9km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 16ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 92°东
风速: 8km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 28/01

15-20°C

上午阵雨。 最高 20ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 94°东
风速: 9km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 15ºC。 东 风,风向多变。
风向: 92°东
风速: 7km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 29/01

15-20°C

阴。 最高 20ºC。 东 风,风向多变。
风向: 92°东
风速: 9km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 15ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 80°东
风速: 7km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 30/01

14-19°C

大部多云。 最高 19ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 76°东北偏东
风速: 9km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

早些时候阵雨。 最低 14ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 79°东
风速: 7km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 31/01

14-20°C

大部多云。 最高 20ºC。 东 风,风向多变。
风向: 93°东
风速: 8km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 14ºC。 东 风,风向多变。
风向: 82°东
风速: 6km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 01/02

14-20°C

上午多云,下午转晴。 最高 20ºC。 东 风,风向多变。
风向: 101°东
风速: 8km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 14ºC。 东 风,风向多变。
风向: 86°东
风速: 7km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 02/02

14-21°C

少云。 最高 21ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 119°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

夜间晚些时候阵雨。 最低 14ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 91°东
风速: 6km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
21°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call