Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Tuyên Quang ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Tuyên Quang hiện tại, Dự báo thời tiết Tuyên Quang trong 48 giờ tới

明天白天 30/11

15-25°C

雷暴。 最高 25ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 100%。
风向: 88°东
风速: 12km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 15ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 97°东
风速: 10km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 01/12

13-18°C

上午阵雨。 最高 18ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 91°东
风速: 9km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 13ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 103°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 02/12

14-17°C

上午多云,下午转晴。 最高 17ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 119°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 14ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 103°东南偏东
风速: 5km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 03/12

18-22°C

少云。 最高 22ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 134°东南
风速: 7km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

阴。 最低 18ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 67°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 04/12

18-23°C

阴。 最高 23ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 56°东北
风速: 6km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 18ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 93°东
风速: 8km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 05/12

16-20°C

上午阵雨。 最高 20ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 106°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

阴。 最低 16ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 111°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 06/12

17-20°C

阴。 最高 20ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 129°东南
风速: 7km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

阴。 最低 17ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 114°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 07/12

18-22°C

大部多云。 最高 22ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 122°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 18ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 109°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 08/12

17-22°C

大部多云。 最高 22ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 117°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

阴。 最低 17ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 113°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 09/12

16-21°C

阴。 最高 21ºC。 东 风,风向多变。
风向: 100°东
风速: 8km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 16ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 105°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 10/12

15-22°C

少云。 最高 22ºC。 东 风,风向多变。
风向: 97°东
风速: 7km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 15ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 104°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 11/12

15-22°C

少云。 最高 22ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 108°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 东 风,风向多变。
风向: 100°东
风速: 7km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 12/12

15-21°C

大部多云。 最高 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 77°东北偏东
风速: 8km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 15ºC。 东 风,风向多变。
风向: 101°东
风速: 7km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 13/12

15-21°C

大部多云。 最高 21ºC。 东 风,风向多变。
风向: 93°东
风速: 8km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 15ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 112°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call