Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Tuyên Quang ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Tuyên Quang hiện tại, Dự báo thời tiết Tuyên Quang trong 48 giờ tới

明天白天 26/01

19-25°C

上午阵雨。 最高 25ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 135°东南
风速: 9km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 19ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 115°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 27/01

20-25°C

上午阵雨。 最高 25ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 133°东南
风速: 10km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

夜间晚些时候阵雨。 最低 20ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 121°东南偏东
风速: 11km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 28/01

17-26°C

阵雨。 最高 26ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 134°东南
风速: 11km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

中雨。 最低 17ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 80%。 降雨量约 6 mm。
风向: 99°东
风速: 11km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 29/01

12-19°C

阵雨。 最高 19ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。
风向: 90°东
风速: 12km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 12ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 101°东
风速: 10km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 30/01

12-15°C

阴。 最高 15ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 122°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 12ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 102°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 31/01

12-14°C

上午阵雨。 最高 14ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 92°东
风速: 7km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

阴。 最低 12ºC。 东 风,风向多变。
风向: 84°东
风速: 6km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 01/02

12-15°C

阴。 最高 15ºC。 东 风,风向多变。
风向: 88°东
风速: 7km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

阴。 最低 12ºC。 东 风,风向多变。
风向: 96°东
风速: 7km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 02/02

11-15°C

下午阵雨。 最高 15ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 86°东
风速: 7km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 11ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 89°东
风速: 6km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 03/02

12-15°C

阴。 最高 15ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 74°东北偏东
风速: 7km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

阴。 最低 12ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 59°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 04/02

13-17°C

阴。 最高 17ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 64°东北偏东
风速: 7km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阴。 最低 13ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 73°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 05/02

13-17°C

上午阵雨。 最高 17ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 81°东
风速: 7km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 13ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 78°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 06/02

13-17°C

阵雨。 最高 17ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 92°东
风速: 7km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 13ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 78°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 07/02

13-16°C

阵雨。 最高 16ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 74°东北偏东
风速: 7km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 13ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 61°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 08/02

14-18°C

上午阵雨。 最高 18ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 79°东
风速: 7km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 14ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 61°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
15°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
12°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
14°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
22°C
Khánh Hòa
22°C
Nghệ An
21°C
Hà Tĩnh
21°C
Phú Yên
23°C
Đăk Lăk
20°C
Đăk Nông
19°C
Gia Lai
17°C
Kon Tum
18°C
Lâm Đồng
13°C
Ninh Thuận
22°C
Quảng Nam
22°C
Thừa Thiên Huế
21°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call