Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Tuyên Quang ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Tuyên Quang hiện tại, Dự báo thời tiết Tuyên Quang trong 48 giờ tới

明天白天 25/09

24-29°C

雷暴。 最高 29ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 90%。
风向: 51°东北
风速: 8km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 24ºC。 北 风,风向多变。 降雨几率 80%。
风向: 359°北
风速: 6km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 26/09

24-31°C

雷暴。 最高 31ºC。 北 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 354°北
风速: 7km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 24ºC。 西北偏北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 337°西北偏北
风速: 6km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 27/09

24-32°C

零散雷暴。 最高 32ºC。 西北偏西 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 296°西北偏西
风速: 7km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

早些时候雷暴。 最低 24ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 71°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 28/09

24-33°C

少云, 可能有雷暴。 最高 33ºC。 西南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 234°西南
风速: 7km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 24ºC。 东 风,风向多变。
风向: 79°东
风速: 6km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 29/09

25-34°C

大部晴朗。 最高 34ºC。 西南偏南 风,风向多变。
风向: 194°西南偏南
风速: 8km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 25ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 89°东
风速: 6km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 30/09

25-33°C

上午雷暴。 最高 33ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 156°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 25ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 79°东
风速: 6km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 01/10

24-33°C

上午雷暴。 最高 33ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 135°东南
风速: 8km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 24ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 78°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 02/10

25-32°C

零散雷暴。 最高 32ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 121°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 85°东
风速: 6km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 03/10

24-32°C

零散雷暴。 最高 32ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 135°东南
风速: 9km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 24ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 97°东
风速: 6km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 04/10

24-32°C

零散雷暴。 最高 32ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 132°东南
风速: 9km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 24ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 90°东
风速: 6km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 05/10

24-31°C

雷阵雨。 最高 31ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 146°东南
风速: 8km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

中雨有雷。 最低 24ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 83°东
风速: 6km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 06/10

24-32°C

雷阵雨。 最高 32ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 144°东南
风速: 8km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷阵雨。 最低 24ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 69°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 07/10

24-32°C

零散雷暴。 最高 32ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 112°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

阵雨。 最低 24ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 70°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 08/10

24-32°C

零散雷暴。 最高 32ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 113°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

中雨。 最低 24ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 90°东
风速: 6km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
25°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call