Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Lào Cai ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lào Cai hiện tại, Dự báo thời tiết Lào Cai trong 48 giờ tới

明天白天 04/02

20-27°C

零散雷暴。 最高 27ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 140°东南
风速: 10km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

雷暴。 最低 20ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 175°南
风速: 6km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 05/02

20-27°C

上午阵雨。 最高 27ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 138°东南
风速: 11km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 20ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 175°南
风速: 8km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 06/02

20-28°C

上午阵雨。 最高 28ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 133°东南
风速: 10km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 20ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 209°西南偏南
风速: 6km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 07/02

20-27°C

上午阵雨。 最高 27ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 137°东南
风速: 10km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 20ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 187°南
风速: 6km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 08/02

20-29°C

上午阵雨。 最高 29ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 142°东南
风速: 10km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 20ºC。 西南偏西 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 237°西南偏西
风速: 6km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 09/02

20-30°C

大部晴朗。 最高 30ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 156°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

夜间晚些时候阵雨。 最低 20ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 202°西南偏南
风速: 6km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 10/02

19-30°C

大部晴朗。 最高 30ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 148°东南偏南
风速: 10km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

阵雨。 最低 19ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 172°南
风速: 7km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 11/02

18-28°C

上午阵雨。 最高 28ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 135°东南
风速: 10km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 18ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 221°西南
风速: 7km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 12/02

19-30°C

少云。 最高 30ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 147°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 19ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 226°西南
风速: 7km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 13/02

19-29°C

少云。 最高 29ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 143°东南
风速: 10km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

夜间晚些时候阵雨。 最低 19ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 145°东南
风速: 8km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 14/02

18-26°C

上午阵雨。 最高 26ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 133°东南
风速: 10km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

夜间晚些时候阵雨。 最低 18ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 134°东南
风速: 8km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 15/02

17-24°C

上午阵雨。 最高 24ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 129°东南
风速: 10km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 17ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 128°东南
风速: 8km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 16/02

17-23°C

上午阵雨。 最高 23ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 129°东南
风速: 10km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 17ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 130°东南
风速: 7km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 17/02

16-21°C

阵雨。 最高 21ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 130°东南
风速: 9km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 16ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 125°东南
风速: 8km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
24°C
Khánh Hòa
24°C
Nghệ An
20°C
Hà Tĩnh
21°C
Phú Yên
24°C
Đăk Lăk
21°C
Đăk Nông
19°C
Gia Lai
18°C
Kon Tum
18°C
Lâm Đồng
14°C
Ninh Thuận
24°C
Quảng Nam
22°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call