Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Lào Cai ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lào Cai hiện tại, Dự báo thời tiết Lào Cai trong 48 giờ tới

明天白天 30/05

28-38°C

大部晴朗。 最高 38ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 125°东南
风速: 11km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

深夜雷暴。 最低 28ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 202°西南偏南
风速: 9km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 31/05

28-39°C

大部晴朗。 最高 39ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 123°东南偏东
风速: 11km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 28ºC。 南 风,风向多变。
风向: 187°南
风速: 9km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 01/06

27-40°C

大部晴朗。 最高 40ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 125°东南
风速: 11km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 27ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 80%。
风向: 195°西南偏南
风速: 9km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 02/06

27-38°C

少云。 最高 38ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 129°东南
风速: 11km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 27ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 90%。
风向: 192°西南偏南
风速: 9km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 03/06

27-37°C

上午雷暴。 最高 37ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 124°东南
风速: 10km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 27ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 80%。
风向: 205°西南偏南
风速: 8km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 04/06

26-36°C

零散雷暴。 最高 36ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 131°东南
风速: 10km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 26ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 179°南
风速: 8km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 05/06

25-34°C

雷暴。 最高 34ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 137°东南
风速: 9km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 70%。 降雨量约 25 mm。
风向: 163°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 06/06

25-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 147°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

雷暴。 最低 25ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 182°南
风速: 8km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 07/06

26-33°C

零散雷暴。 最高 33ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 153°东南偏南
风速: 10km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 26ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 192°西南偏南
风速: 8km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 08/06

26-34°C

雷暴。 最高 34ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 157°东南偏南
风速: 11km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 26ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 192°西南偏南
风速: 9km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 09/06

26-33°C

雷暴。 最高 33ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 161°东南偏南
风速: 10km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 26ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 202°西南偏南
风速: 9km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 10/06

26-33°C

雷暴。 最高 33ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 166°东南偏南
风速: 10km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 26ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 207°西南偏南
风速: 8km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 11/06

26-33°C

雷暴。 最高 33ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 167°东南偏南
风速: 10km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 26ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 208°西南偏南
风速: 9km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 12/06

27-34°C

雷暴。 最高 34ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 173°南
风速: 10km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 27ºC。 西南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 214°西南
风速: 9km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call