Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Lào Cai ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lào Cai hiện tại, Dự báo thời tiết Lào Cai trong 48 giờ tới

明天白天 20/01

15-18°C

阵雨。 最高 18ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 128°东南
风速: 9km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 15ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 142°东南
风速: 5km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 21/01

16-19°C

小雨。 最高 19ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 131°东南
风速: 7km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 16ºC。 西 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 276°西
风速: 5km/h
湿度: 99%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 22/01

15-25°C

上午阵雨。 最高 25ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 168°东南偏南
风速: 7km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 15ºC。 西南偏西 风,风向多变。
风向: 252°西南偏西
风速: 5km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 23/01

15-27°C

少云。 最高 27ºC。 西南偏西 风,风向多变。
风向: 241°西南偏西
风速: 7km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 15ºC。 西南偏西 风,风向多变。
风向: 258°西南偏西
风速: 6km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 24/01

17-28°C

大部晴朗。 最高 28ºC。 南 风,风向多变。
风向: 173°南
风速: 8km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 17ºC。 西南偏西 风,风向多变。
风向: 246°西南偏西
风速: 6km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 25/01

18-26°C

大部晴朗。 最高 26ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 156°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

夜间晚些时候阵雨。 最低 18ºC。 西南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 216°西南
风速: 5km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 26/01

18-25°C

上午阵雨。 最高 25ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 147°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 18ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 205°西南偏南
风速: 6km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 27/01

18-25°C

阵雨。 最高 25ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 153°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 18ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 204°西南偏南
风速: 5km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 28/01

17-24°C

阵雨。 最高 24ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 134°东南
风速: 10km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

小雨。 最低 17ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 140°东南
风速: 7km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 29/01

15-20°C

阵雨。 最高 20ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 136°东南
风速: 10km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 15ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 137°东南
风速: 7km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 30/01

14-18°C

阵雨。 最高 18ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 132°东南
风速: 9km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 14ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 133°东南
风速: 7km/h
湿度: 99%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 31/01

14-18°C

阵雨。 最高 18ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 133°东南
风速: 9km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 14ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 134°东南
风速: 7km/h
湿度: 99%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 01/02

15-20°C

阵雨。 最高 20ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 127°东南
风速: 9km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 15ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 134°东南
风速: 7km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 02/02

15-20°C

阵雨。 最高 20ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 122°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 15ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 132°东南
风速: 7km/h
湿度: 99%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
13°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
17°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call