Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Hà Nội ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Nội trong 48 giờ tới

明天白天 02/10

25-34°C

少云。 最高 34°C。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 101°东
风速: 14km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 25°C。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 109°东南偏东
风速: 12km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 03/10

25-34°C

大部晴朗。 最高 34°C。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 85°东
风速: 10km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 25°C。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 129°东南
风速: 12km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 04/10

26-33°C

少云。 最高 33°C。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 130°东南
风速: 12km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 26°C。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 127°东南
风速: 13km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 05/10

26-33°C

大部晴朗。 最高 33°C。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 125°东南
风速: 13km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 26°C。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 127°东南
风速: 13km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 06/10

25-32°C

零散雷暴。 最高 32°C。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 109°东南偏东
风速: 14km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 25°C。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。
风向: 87°东
风速: 12km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 07/10

23-30°C

阵雨。 最高 30°C。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 42°东北
风速: 14km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

阵雨。 最低 23°C。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 30°东北偏北
风速: 12km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 08/10

22-28°C

少云。 最高 28°C。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 27°东北偏北
风速: 15km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22°C。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 14°东北偏北
风速: 10km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 09/10

21-28°C

少云。 最高 28°C。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 22°东北偏北
风速: 15km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 21°C。 北 风,风向多变。
风向: 6°北
风速: 10km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 10/10

22-28°C

少云。 最高 28°C。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 14°东北偏北
风速: 15km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22°C。 北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 4°北
风速: 10km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 11/10

22-28°C

少云。 最高 28°C。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 12°东北偏北
风速: 15km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22°C。 北 风,风向多变。
风向:
风速: 9km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 12/10

22-28°C

少云。 最高 28°C。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 13°东北偏北
风速: 15km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

阵雨。 最低 22°C。 北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向:
风速: 9km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 13/10

21-28°C

上午阵雨。 最高 28°C。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 14°东北偏北
风速: 14km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

夜间晚些时候阵雨。 最低 21°C。 北 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 4°北
风速: 10km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 14/10

21-28°C

少云。 最高 28°C。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 21°东北偏北
风速: 12km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 21°C。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 13°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 15/10

21-29°C

少云。 最高 29°C。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 26°东北偏北
风速: 10km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 21°C。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 12°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
30°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
29°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
29°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
30°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
29°C
Vĩnh Phúc
30°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call