Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Hậu Giang ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hậu Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hậu Giang trong 48 giờ tới

明天白天 02/10

24-27°C

雷暴。 最高 27°C。 西 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 100%。
风向: 275°西
风速: 12km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

雷暴。 最低 24°C。 西南偏西 风,风向多变。 降雨几率 80%。
风向: 254°西南偏西
风速: 7km/h
湿度: 100%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 03/10

24-27°C

雷暴。 最高 27°C。 西南偏西 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 100%。
风向: 250°西南偏西
风速: 14km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

零散雷暴。 最低 24°C。 西南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 225°西南
风速: 8km/h
湿度: 100%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 04/10

24-29°C

雷暴。 最高 29°C。 西南偏西 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 100%。
风向: 237°西南偏西
风速: 16km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 24°C。 西南偏南 风,风向多变。
风向: 207°西南偏南
风速: 7km/h
湿度: 99%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 05/10

24-30°C

雷暴。 最高 30°C。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 80%。
风向: 228°西南
风速: 14km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 24°C。 西南偏南 风,风向多变。
风向: 204°西南偏南
风速: 6km/h
湿度: 99%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 06/10

24-31°C

雷暴。 最高 31°C。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 90%。
风向: 232°西南
风速: 15km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 24°C。 西南偏南 风,风向多变。
风向: 211°西南偏南
风速: 5km/h
湿度: 99%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 07/10

24-31°C

雷暴。 最高 31°C。 西南偏西 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 80%。
风向: 243°西南偏西
风速: 13km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

阴。 最低 24°C。 西 风,风向多变。
风向: 269°西
风速: 5km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 08/10

24-31°C

雷暴。 最高 31°C。 西 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。
风向: 273°西
风速: 12km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 24°C。 西北 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 322°西北
风速: 6km/h
湿度: 97%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 09/10

24-31°C

雷暴。 最高 31°C。 西北偏西 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 298°西北偏西
风速: 11km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 24°C。 西北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 321°西北
风速: 6km/h
湿度: 99%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 10/10

24-30°C

雷暴。 最高 30°C。 西北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 307°西北
风速: 10km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 24°C。 西北偏北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 332°西北偏北
风速: 5km/h
湿度: 99%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 11/10

24-30°C

雷暴。 最高 30°C。 西北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 305°西北
风速: 10km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 24°C。 北 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 10°北
风速: 5km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 12/10

24-30°C

雷暴。 最高 30°C。 西北偏西 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 284°西北偏西
风速: 10km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 24°C。 东北偏北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 18°东北偏北
风速: 5km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 13/10

24-30°C

雷暴。 最高 30°C。 西 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 262°西
风速: 10km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 24°C。 东北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 38°东北
风速: 5km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 14/10

24-30°C

雷暴。 最高 30°C。 西 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 273°西
风速: 10km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 24°C。 东北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 43°东北
风速: 5km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 15/10

24-31°C

雷暴。 最高 31°C。 西北偏西 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 299°西北偏西
风速: 9km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 24°C。 东北偏北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 25°东北偏北
风速: 5km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
30°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
29°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
29°C
Vĩnh Phúc
30°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call