Dự báo thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu hiện tại, Dự báo thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu trong 2 tuần tới
15:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 26km/h
16:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 28km/h
17:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 29km/h
18:00 21/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 27km/h
19:00 21/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 26km/h
20:00 21/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 26km/h
21:00 21/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 26km/h
22:00 21/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 25km/h
23:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 25km/h
00:00 22/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 24km/h
01:00 22/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 23km/h
02:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 22km/h
03:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 21km/h
04:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
05:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 21km/h
06:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
07:00 22/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
08:00 22/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
09:00 22/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 22km/h
10:00 22/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 23km/h
11:00 22/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 24km/h
12:00 22/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 25km/h
13:00 22/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 27km/h
14:00 22/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 27km/h
15:00 22/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 28km/h
16:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 29km/h
17:00 22/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 29km/h
18:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 27km/h
19:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 25km/h
20:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 25km/h
21:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 26km/h
22:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 26km/h
23:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 26km/h
00:00 23/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 25km/h
01:00 23/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 24km/h
02:00 23/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 22km/h
03:00 23/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 22km/h
04:00 23/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 21km/h
05:00 23/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 22km/h
06:00 23/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 22km/h
07:00 23/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 21km/h
08:00 23/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 22km/h
09:00 23/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 23km/h
10:00 23/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 23km/h
11:00 23/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 25km/h
12:00 23/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 25km/h
13:00 23/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 26km/h
14:00 23/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 26km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
23°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
23°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call