Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu hiện tại, Dự báo thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu trong 2 tuần tới
14:00 24/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
15:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
16:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
20:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
21:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
22:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
23:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
00:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
01:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
02:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
03:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
04:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
05:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
06:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
07:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
08:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
09:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
10:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
11:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 23km/h
12:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 24km/h
13:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 24km/h
14:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 23km/h
15:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 23km/h
16:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
17:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
06:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
09:00 26/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
10:00 26/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
12:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
13:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
34°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
36°C
Hà Giang
36°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
30°C
Lạng Sơn
34°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
36°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
33°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
36°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
35°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call