Dự báo thời tiết Hưng Yên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hưng Yên hiện tại, Dự báo thời tiết Hưng Yên trong 2 tuần tới
02:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 21/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 21/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 21/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 22/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 22/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 22/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 23/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 23/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
16°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
16°C
Bắc Kạn
15°C
Bắc Ninh
16°C
Cao Bằng
13°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
16°C
Hòa Bình
16°C
Hưng Yên
16°C
Lai Châu
14°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
16°C
Nam Định
17°C
Ninh Bình
17°C
Phú Thọ
16°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
17°C
Tuyên Quang
16°C
Vĩnh Phúc
16°C
Yên Bái
16°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call