Dự báo thời tiết Hưng Yên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hưng Yên hiện tại, Dự báo thời tiết Hưng Yên trong 2 tuần tới
04:00 01/04
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 01/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 02/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 02/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 02/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 02/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 02/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 02/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 02/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 02/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 02/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 02/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 02/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 02/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 02/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 02/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 02/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 02/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 02/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 02/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 02/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 02/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 02/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 02/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 02/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 02/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 03/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 03/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 03/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
15°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call