Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hưng Yên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hưng Yên hiện tại, Dự báo thời tiết Hưng Yên trong 2 tuần tới
02:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 24/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 24/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 25/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 25/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 25/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 25/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 25/03
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 25/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 25/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 25/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 25/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 25/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 25/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 25/03
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 25/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 25/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 25/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 26/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 26/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
25°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
23°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
25°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
25°C
Thanh Hóa
25°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call