Dự báo thời tiết Lào Cai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lào Cai hiện tại, Dự báo thời tiết Lào Cai trong 2 tuần tới
15:00 27/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 27/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 27/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 27/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 27/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 27/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 27/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 27/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 27/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 28/02
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 28/02
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 28/02
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 29/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 29/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 29/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 29/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 29/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 29/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 29/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 29/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 29/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 29/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 29/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 29/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 29/02
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
25°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call