Dự báo thời tiết Lào Cai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lào Cai hiện tại, Dự báo thời tiết Lào Cai trong 2 tuần tới
21:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
11:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 21/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 21/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 21/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 21/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
11:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
15°C
Hải Phòng
17°C
Bắc Giang
15°C
Bắc Kạn
13°C
Bắc Ninh
15°C
Cao Bằng
13°C
Hà Giang
16°C
Hà Nam
14°C
Hòa Bình
15°C
Hưng Yên
15°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
12°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
17°C
Nam Định
14°C
Ninh Bình
16°C
Phú Thọ
15°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
16°C
Thanh Hóa
16°C
Tuyên Quang
16°C
Vĩnh Phúc
15°C
Yên Bái
15°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call