Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Tây Ninh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Tây Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Tây Ninh trong 2 tuần tới
02:00 26/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 26/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 26/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 26/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 26/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 26/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 26/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 26/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
23:00 26/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 27/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 27/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 27/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 27/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 27/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 27/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 27/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
21:00 27/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
22:00 27/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
23:00 27/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
00:00 28/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 28/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
23°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call