Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết An Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết An Giang hiện tại, Dự báo thời tiết An Giang trong 2 tuần tới
01:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 19/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 19/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 20/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
23°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
23°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call