Dự báo thời tiết Vĩnh Long trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Vĩnh Long hiện tại, Dự báo thời tiết Vĩnh Long trong 2 tuần tới
23:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
09:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 21km/h
10:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 21km/h
12:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
13:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
14:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 19km/h
16:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 05/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 05/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 05/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 06/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 06/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 06/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 06/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
15°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
20°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call