Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Nội trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Nội trong 2 tuần tới
03:00 21/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 21/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 21/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 21/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 21/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 21/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
09:00 21/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 21/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 21/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 21/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
19:00 21/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
20:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
21:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
22:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
23:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
00:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
01:00 22/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
02:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 22/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
06:00 22/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
07:00 22/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 22/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
09:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
19:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
20:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
21:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
22:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
23:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 23/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
01:00 23/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 23/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
25°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call