Dự báo thời tiết Hà Nội trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Nội trong 2 tuần tới
05:00 25/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 25/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 25/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 25/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 25/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 25/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 25/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 25/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 25/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 25/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 25/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.5°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 25/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 25/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 25/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 25/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 25/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 25/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 25/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 25/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 26/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 26/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 26/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 26/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 26/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 26/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 26/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 26/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 26/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 26/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 26/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 26/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 26/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 26/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 26/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 26/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 26/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 26/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 26/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 26/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 26/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 26/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 26/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 26/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 27/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 27/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 27/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 27/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 27/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
25°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call