Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Gia Lai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Gia Lai hiện tại, Dự báo thời tiết Gia Lai trong 2 tuần tới
06:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 08/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call