Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Gia Lai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Gia Lai hiện tại, Dự báo thời tiết Gia Lai trong 2 tuần tới
02:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 35%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 35%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 26/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 26/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 26/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 27/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 27/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 27/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 27/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 27/03
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 28/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 28/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call