Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Gia Lai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Gia Lai hiện tại, Dự báo thời tiết Gia Lai trong 2 tuần tới
19:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
35°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
35°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
34°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call