Dự báo thời tiết Bình Định trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Định hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Định trong 2 tuần tới
08:00 12/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
09:00 12/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 12/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 19km/h
11:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 20km/h
12:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 21km/h
13:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 22km/h
14:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 22km/h
15:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 20km/h
16:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
19:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
20:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
21:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
22:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
23:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
06:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
07:00 13/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 13/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
10:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
11:00 13/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 22km/h
12:00 13/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 23km/h
13:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 23km/h
14:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 23km/h
15:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 22km/h
16:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
17:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 13/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
19:00 13/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
20:00 13/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
21:00 13/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
22:00 13/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
23:00 13/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 14/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 14/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 14/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 14/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 14/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
05:00 14/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
06:00 14/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
07:00 14/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Hồ Chí Minh
23°C
Cần Thơ
23°C
Sóc Trăng
24°C
An Giang
22°C
Bạc Liêu
24°C
Bến Tre
23°C
Bình Dương
22°C
Cà Mau
23°C
Đồng Nai
23°C
Hậu Giang
23°C
Kiên Giang
22°C
Long An
23°C
Tây Ninh
21°C
Tiền Giang
23°C
Trà Vinh
24°C
Vĩnh Long
23°C
Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call