Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Dương trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Dương hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Dương trong 2 tuần tới
01:00 24/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 24/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 24/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 24/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 24/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 24/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 24/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 24/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 24/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 24/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 25/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 25/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 25/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 25/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 25/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 25/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 25/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 25/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 25/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 25/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 25/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 25/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 25/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 25/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 25/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 25/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 25/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 25/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 25/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 25/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 25/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 25/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 25/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 25/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 26/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
22°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
24°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call